Var fjärde i riksdagshuset underkänd

icon mars 24, 2011

Var fjärde spirometritestad i riksdagshuset rekommenderas för vidare utredning, det visar riksförbundets undersökning.

spirometri. Foto Magnus ÖstnäsFör det femte året i rad har riksförbundet varit på plats i riksdagen för att mäta politikernas och tjänstemännens blodtryck, erbjuda kroppstest med kontroll av kroppsfett, samt ge dem chansen att kontrollera lungorna med hjälp av spirometri.

Årets undersökning visar att så många som var fjärde fick underkänt på spirometriundersökningen. 8 av 30, eller drygt 25 procent av de spirometriundersökta riksdagsmännen och tjänstemännen rekommenderades för vidare uppföljning.

7 av de 30 undersökta är rökare eller har tidigare rökt.

Många kommer tillbaka för nya kontroller

I år hade de undersökta ledamöterna och tjänstemännen genomgående bra blodtrycksvärden. Två av de undersökta låg något högt i blodtrycksvärde och rekommenderades för vidare undersökning.

– Det vi kan se är att hälsoläget har förbättrats över de senaste åren och att många av riksdagsledamöterna kommer tillbaka för att kontrollera om de förbättrat sina värden, säger riksdagens friskvårdskonsulent Yngve Borgström.

En stressig arbetsplats

Men riksdagen är fortfarande, påpekar Borgström, en stressig arbetsplats där många har svårt att ta sig tid att motionera.

Irene Oscarsson, riksdagsledamot för kristdemokraterna, är en av dem som återkommer år från år för att testa sig.
– Det är ett tufft jobb och det tenderar att bli mer och mer arbete ju längre man sitter här, säger Oscarsson som är inne på sin andra mandatperiod.