Förbättrat hälsoläge i riksdagen

Riksförbundet har för fjärde året i rad gjort hälsotester i riksdagen. I år verkade hälsoläget vara gott. Den 17 februari 2010 gjorde Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund sitt årliga besök i riksdagen för att hälsotesta förtroendevalda och tjänstemän. Det test som lockade flest personer i år var impedansmätningen, ett kroppstest där bland annat fettmängd och muskelmassa mäts.

Totalt utfördes 254 hälsotester, 104 av dessa var kroppstester. Blodtrycks-test och lungtest (spirometri) utfördes med goda resultat. Det var bara fyra personer som hade högt blodtryck och endast en person som inte kände till sitt förhöjda värde. Detta är en stor skillnad jämfört med förra året då en tredjedel som testade sig hade för högt blodtryck.

Överlag verkar livsstilen vara god i riksdagen. Av de 87 personer som testade blodtrycket uppgav 75 personer att de motionerar 1-2 gånger i veckan. Endast fyra personer sa att de motionerar sällan. Rökning är ovanligt men däremot är det många som använder snus.

Stress på arbetsplatsen verkar som tidigare år vara vanligt – 64 av 87 tillfrågade personer uppgav att de upplevde medelhög eller hög stress på arbetsplatsen.

Riksdagsledamöterna kommer att få ett brev med en sammanfattning av resultatet av hälsotesterna.

Text: Ulrika Juto