Välkommen till Min Sida och Medlemsregistret

Min sida för dig som medlem
Du som är medlem i Riksförbundet HjärtLung och har BankID kan logga in på Min Sida för att uppdatera dina kontaktuppgifter, se din medlemsperiod, betala din medlemsavgift samt ladda ned ett medlemskort.

Medlemsregistret för Riksförbundet HjärtLungs föreningar
Du som är utsedd registeransvarig för din förening eller medlemsorganisation i Riksförbundet HjärtLung loggar in via BankID för administration av föreningens medlemsregister.

Om du saknar e-legitimation och inte kan komma in på Min Sida eller på föreningens medlemsregister kontakta oss på medlemsservice: medlem@hjart-lung.se eller ring 08-55 606 200.