Hälsans stig - motion för alla!

Runt om i Sverige finns 160 Hälsans stig, lättillgängliga och välskyltade promenadstråk. Stigarna är lätta att ta sig fram på och löper i en slinga som oftast är mellan 3 och 6 kilometer. Hälsans stig underlättar för alla att nå folkhälsomålet att röra sig minst 30 minuter om dagen.

Om Hälsans stig

  • Den första Hälsans stig anlades på Irland 1995 av Irish Heart Foundation, den Irländska hjärtfonden.
  • Slí na Sláinte betyder ”stigen till hälsa” och syftet var att främja motion i alla åldrar och att förebygga hjärt-kärlsjukdom.
  • I Sverige är det Riksförbundet HjärtLung som äger konceptet, men det är kommunen som skapar och sköter om Hälsans stig.

För dig som vill anlägga Hälsans stig!

Hälsans stig är en friskvårdssatsning som passar många. Genom att anlägga en Hälsans stig marknadsförs din kommun samtidigt som invånarna erbjuds en möjlighet att röra på sig och må bra.

Hälsans stig är en friskvårdssatsning som passar många. Genom att anlägga en Hälsans stig marknadsförs din kommun samtidigt som invånarna erbjuds en möjlighet att röra på sig och må bra.

För dig som vill gå

Du som vill promenera på Hälsans stig har många möjligheter runt om i landet.

Du som vill promenera på Hälsans stig har många möjligheter runt om i landet.