Föreningssidorna HjärtLung för den föreningsaktive

Här kan alla läns- och lokalföreningar samt medlemsorganisationer till Riksförbundet HjärtLung hitta stöd och hjälp i ert arbete. Våra sidor kan ses som en föreningshandbok och du kan hitta allt ifrån vad som är aktuellt i förbundet som konferenser, kampanjer, opinionsbildning och medlemsvärvning samt tips till föreningsarbetet.