Föreningssidorna HjärtLung för den föreningsaktive

Här kan du som föreningsaktiv hitta alltifrån vad som är aktuellt i förbundet, tips om medlemsvärvning till information om opinionsbildning och många andra tips i föreningsarbetet. Kom igång direkt genom att välja någon av ingångarna ovan!

Här kan anslutna lokal-, läns-, och riksföreningar till Riksförbundet HjärtLung hitta stöd och hjälp i ert arbete, våra sidor kan ses som en föreningshandbok. 

AKTUELLT FÖR ORGANISATIONEN

Konferenser ordnade av förbundet hösten 2019

  • EVO/SO konferens - 24-26 oktober, Stockholm
  • EVO/SO konferens -  14-16 november, Stockholm
  • Träff för länsföreningarnas hjärt-lungräddningsansvariga - den 28-29 oktober, Stockholm
  • Hälsocoach utbildning, i november (datum ej satt än), Stockholm 

För frågor om konferenser maila: info@hjart-lung.se

Kampanjer för organisationen hösten 2019 / vintern 2020

Kontakta oss!

Hör gärna av dig till oss om du tycker att något saknas eller har tips på hur vi kan förbättra. Skicka ett mejl till: info@hjart-lung.se