Föreningssidorna HjärtLung för den föreningsaktive

Här kan anslutna läns- och lokalföreningar samt medlemsorganisationer till Riksförbundet HjärtLung hitta stöd och hjälp i ert arbete, våra sidor kan ses som en föreningshandbok. Här kan du som föreningsaktiv hitta alltifrån vad som är aktuellt i förbundet så som konferenser och kampanjer, tips om medlemsvärvning till information om opinionsbildning och många  tips i föreningsarbetet. Kom igång direkt genom att välja någon av ingångarna ovan!

AKTUELLT FÖR ORGANISATIONEN

Information inför föreningarnas årsmöten 2020

Här har vi samlat viktig information inför föreningarnas kommande årsmöten. I och med att nya stadgar har antagits av kongressen 2019 finns några saker föreningen behöver genomföra samt instruktioner om vad som behöver göras efter att årsmötet hållits. läs mer här:

Årsmötet för föreningen 2020

Konferenser och händelser 2020

 • Ringa Runt Dag - kansliet ringer föreningarna 28 maj.
 • Återträff hälsocoacher - april/maj (plats och datum meddelas senare).
 • Länsordförandekonferens 9-10 september.
 • Nya ordförandekonferensen 24-25 september.
 • EVO/SO -konferens för nyvalda ombud - september/oktober  (plats och datum meddelas senare).
 • Nya hälsocoacher - september/oktober  (plats och datum meddelas senare).
 • Hjärtrehabkonferens i Uppsala 18-19 november.

Kampanjer 2020

 Förbundsinfo 2020

 • Nr1 31 januari
 • Nr2 27 mars
 • Nr3 15 maj
 • Nr4 4 september
 • Nr5 23 oktober
 • Nr6 11 december