Din företagsgåva kan ge människor ett rikt och bra liv!

Vi vill att alla som lever med hjärt-, kärl- och lungsjukdom, liksom deras närstående, ska ges bästa förutsättningar att leva ett bra och rikt liv - här och nu!  

Vi vill göra mer med din hjälp!

I över 80 år har vi varit en röst för de cirka 2 miljoner personerna i Sverige som lever med någon form av hjärt-, kärl- eller lungsjukdom. 

Din gåva bidrar bland annat till att:

  • Stödja patientvald forskning som gör skillnad för livet och vardagen när sjukdomen är ett faktum
  • Göra människor med hjärt-, kärl- och lungsjukdom sedda i vården
  • Erbjuda anpassade aktiviteter för en bättre livsstil
  • Förmedla trygghet och gemenskap genom våra föreningar
  • Tillsammans kan vi hjälpa personer med hjärt-, kärl- och lungsjukdom till bättre hälsa och fler goda levnadsår.

Stöd vårt arbete för ett bra liv - du gör skillnad!

Vill ni skänka en större gåva eller diskutera ett samarbete?

Kontakta givarservice på 08-556 06 200 eller info@hjart-lung.se

Du kan även ge en gåva!

Gåvotelefon: 08- 55 606 200
Bankgiro: 901-0109
Swish: 90 101 09

 

Gåvotelefon: 08- 55 606 200 Bankgiro: 901-0109 Swish: 90 101 09