Du behövs!

Tillsammans har vi kraft att förändra!

Riksförbundet HjärtLung är en av Sveriges största patientorganisationer, med närmare 35 000 medlemmar och 170 lokala föreningar över hela landet. Tillsammans har vi kunskap, kraft och engagemang att ge dig som lever med hjärt-, kärl eller lungsjukdom ett längre och rikare liv.

Ditt engagemang är värdefullt

Det finns olika sätt att vara en del av vårt viktiga arbete, till exempel:

  • att bli medlem
  • ge en gåva
  • engagera dig ideellt i en av våra föreningar.

Att engagera sig ideellt i en förening gör du skillnad för medmänniskor i vardagen.

  • Du hjälper andra, samtidigt som du får en möjlighet att lära dig nya saker.
  • De flesta som engagerar sig i upplever sina uppdrag som väldigt givande och utvecklande.

Läs mer om medlemskapets värde och hur du kan engagera dig. Du behövs!