Du behövs!

Tillsammans har vi kraft att förändra!

Riksförbundet HjärtLung är Sveriges största patientorganisation för dig med hjärt-, kärl- eller lungsjukdom med närmare 35 000 medlemmar och 170 lokala föreningar över hela landet. Tillsammans har vi kunskap, kraft och engagemang att ge dig som lever med hjärt-, kärl eller lungsjukdom ett längre och rikare liv.

Ditt engagemang är värdefullt

Det finns olika sätt att vara en del av vårt viktiga arbete, till exempel:

  • att bli medlem
  • ge en gåva
  • engagera dig ideellt i en av våra föreningar.

Att engagera sig ideellt i en förening gör du skillnad för medmänniskor i vardagen.

  • Du hjälper andra, samtidigt som du får en möjlighet att lära dig nya saker.
  • De flesta som engagerar sig i upplever sina uppdrag som väldigt givande och utvecklande.

Läs mer om medlemskapets värde och hur du kan engagera dig. Du behövs!