Tillsammans för den bästa vården!

Du som jobbar i vården är viktig för oss på Riksförbundet HjärtLung. Vi har samma mål: att människor som lever med hjärt-, kärl- och lungsjukdom ska få bästa möjliga vård, rehabilitering och livskvalitet.

Du gör skillnad för våra medlemmar - vi vill underlätta ditt arbete genom att:

  • Vara en kunskapskälla och ett bollplank
  • Underlätta information och utbildning
  • Möjliggöra en aktiv livsstil
  • Ge stöd till din forskning

Kontakta oss gärna!

info@hjart-lung.se

Patientutbildningar - med fokus på egenvård

Riksförbundet HjärtLung har tagit fram fyra patientutbildningar för personer med KOL, hjärtsvikt, förmaksflimmer och sömnapné, fritt för vården att använda. Med fokus på egenvård och livskvalitet.

Riksförbundet HjärtLung har tagit fram fyra patientutbildningar för personer med KOL, hjärtsvikt, förmaksflimmer och sömnapné, fritt för vården att använda. Med fokus på egenvård och livskvalitet.