Patientutbildningar

Patientutbildningar för vården

Riksförbundet HjärtLung har med stöd av Socialstyrelsen tagit fram fyra patientutbildningar med fokus på egenvård och livskvalitet. Utbildningarna är ett verktyg för vården och syftet är att erbjuda personer med KOL, hjärtsvikt, förmaksflimmer och sömnapné samma möjligheter till kunskap oavsett var i landet man bor. Patientutbildningen handleds av fysioterapeut eller sjuksköterska. 

Kunskap och motivation till ett bättre liv

Många lever idag länge med en långvarig (kronisk) sjukdom. Att ta hand om sig själv och sin sjukdom är viktigt för att kunna leva ett så bra liv som möjligt sjukdomen till trots.

Våra patientutbildningar fokuserar på att ge kunskap och motivation som hjälper deltagarna att skapa nya goda vanor som bidrar till ökad livskvalitet i vardagen.

Färdig material - fritt att använda

Utbildningen består av handledarmanual, PowerPoint-bilder, uppgifter, faktablad och filmer.

Kunskap varvas med uppgifter som hjälper deltagarna att ta till sig informationen och omsätta den till handling i vardagen.

Materialet är fritt att använda för vården.

 

 

thumbnail_aktiv-med-somnapne.png

Film om Aktiv med HjärtLung

Med Claes Malmström, leg. läkare.

Med Claes Malmström, leg. läkare.