Sedd i vården - vård när den är som bäst

Med Sedd i vården vill vi berätta om vården när den är som bäst – och hur den genom personcentrerad vård kan bli det hela tiden.

  • Hur vården kan bli effektivare för samhället. 
  • Hur det känns när du blir sedd. 
  • Hur människor med hjärtsjukdom och lungsjukdom ska kunna leva ett bra liv utifrån sina förutsättningar. 

Läs mer om Sedd i vården