Varningssignaler - en film om att lyssna till kroppen

Att lyssna på kroppens varningssignaler kan göra skillnad.
Som en del av Hjärtemånaden 2019 presenterar vi nu kortfilmen Varningssignaler med Sven Wollter och Tilde Fröling. Se den korta versionen här till vänster och den längre på Hjärtemånaden.

Se filmen och sprid budskapet!

läs mer om Hjärtemånaden