Välkommen till Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung är en patientorganisation som arbetar för att alla med hjärtsjukdom och lungsjukdom ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Våra 150 lokalföreningar finns över hela landet. Här finns kunskap, handlingskraft och gemenskap bland våra 37 000 medlemmar!
Gå med du med!