En stark röst för en jämlik vård!

Vi vill påverka samhället och vården så att varje person med hjärt-, kärl- och lungsjukdom ska kunna ha ett så bra liv som möjligt.

Vi vill att:

  • Alla ska kunna vara med. Personer med allvarlig och långvarig sjukdom ska kunna vara fullt delaktiga i samhället på sina villkor. Människor ska inte definieras av sin diagnos.
  • Alla ska få bästa möjliga vård. Det ska inte spela någon roll vem du är eller var du bor. Vården ska vara jämlik och behandlingen utgå från medicinska bedömningar och individens behov.
  • Den som är sjuk ska bli sedd. Den som behöver vård ska stå i centrum för och vara delaktig i sin behandling.

Hjärtsviktsrapporten

Riksförbundet HjärtLungs Hjärtsvikstrapporten - Ingen tid att förlora. 

Hjärtsvikstrapporten - Ingen tid att förlora. 

Partiernas svar om sjukvården inom EU!

Söndagen den 9 juni röstar Sverige fram 21 ledamöter till Europaparlamentet. Vi har ställt fem frågor om hälso- och sjukvården till de åtta riksdagspartiernas toppkandidater. 

Söndagen den 9 juni röstar Sverige fram 21 ledamöter till Europaparlamentet. Vi har ställt fem frågor om hälso- och sjukvården till de åtta riksdagspartiernas toppkandidater. 

Sedd i vården - så här vill vi ha det!

När du möter vården är du ofta i ett utsatt läge. Då betyder det fantastiskt mycket att känna sig sedd. Att de du möter i vården ser dig som en människa och inte bara som en patient med en diagnos.

När du möter vården är du ofta i ett utsatt läge. Då betyder det fantastiskt mycket att känna sig sedd. Att de du möter i vården ser dig som en människa och inte bara som en patient med en diagnos.

Årets hjärt-lungräddare

Varje år delar vi ut priset Årets hjärt-lungräddare tillsammans med HLR-rådet och Stiftelsen för hjärt-lungräddning i Sverige.

Varje år delar vi ut priset Årets hjärt-lungräddare tillsammans med HLR-rådet och Stiftelsen för hjärt-lungräddning i Sverige.