Det händer något i oss människor när vi blir lyssnade på och sedda.

Goda exempel

Vård när den är som bäst

- och hur den blir det varje gång

När du möter vården är du ofta i ett utsatt läge. Då betyder det fantastiskt mycket att känna sig sedd. Att sjuksköterskor, läkare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och annan vårdpersonal som du träffar, ser dig som en människa och inte bara som en patient med en diagnos.

Personcentrerad vård är ett sätt att jobba så att alla känner sig sedda varje gång de har kontakt med vården.

Läs mer om Sedd i vården

Det lönar sig att lyssna

Den tid som tas för att lyssna och komma överens om en hälsoplan betalar sig mångfalt i form av kortare vårdtid.

STUDIER AV PERSONCENTRERAD VÅRD VISAR:

(Jamfört med traditionell vård)

gånger större chans att patientens tillstånd förbättras

Fors et al. 2015. Vid akut kranskärlssjukdom

kortare tid på sjukhus

Ekman et al. 2012; Hansson et al. 2015

Högre tillit till sin egen förmåga

Fors et al. 2015 (Dudas et al. 2013)

Ditt möte med vården

Vi vill att det ska vara lätt att ha kontakt med vården. Saklig och entydig information ger stöd till egenvård. Du har en fast vårdkontakt och vården samlas kring dig.

image
image

Sverige ligger efter

Bara 40 procent av de som har en kronisk sjukdom i Sverige har en hälsoplan, jämfört med 80 procent i flera andra länder. Sverige har mycket att lära när det gäller att se personen i patienten.

image

Så ser Riksförbundet HjärtLung på

Personcentrerad vård

Partnerskap

Patienten är expert på sin egen upplevelse

Patientberättelse

Lyssna på patientens egen berättelse

Personlig hälsoplan

Patientens mål och berättelse finns i ett levande dokument

Kontakta oss om personcentrerad vård

Har du tankar eller frågor kring personcentrerad vård. Välkommen att kontakta Riksförbundet HjärtLung.

Ring oss på 08-556 06 200 eller skicka e-post till  info@hjart-lung.se