Om Sedd i vården

Med Sedd i vården vill vi berätta om vården när den är som bäst – och hur den kan bli det hela tiden genom personcentrerad vård. Hur vården kan bli effektivare för samhället. Hur det känns när du blir sedd. Och hur människor med hjärt-, kärl- och lungsjukdom ska kunna leva ett så bra liv som möjligt.

När du möter vården är du ofta i ett utsatt läge. Då betyder det fantastiskt mycket att känna sig sedd. Att sjuksköterskor, läkare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och annan vårdpersonal som du träffar, ser dig som en människa och inte bara som en patient med en diagnos.

Skapa ett bra och rikt liv

Många som har en hjärt-, kärl- eller lungsjukdom, är sjuka under lång tid, kanske för resten av livet. Då handlar det om att skapa ett bra och rikt liv med de förutsättningar som sjukdomen innebär. Då blir det extra viktigt att du blir sedd i vården, att dina behov och dina mål finns med i behandlingen. Till exempel att kunna gå ut med hunden eller att kunna gå själv till affären.

Sedd i vården

Det finns otaliga berättelser om hur vården tar hand om människor på ett fantastiskt sätt när de är sjuka. Hur personalen på sjukhuset gör det där extra när du är som mest utsatt. Du känner dig trygg, lyssnad på, omhändertagen och sedd, precis så som du skulle vilja att alla människor känner varje gång de har kontakt med vården. Personcentrerad vård är en väg att nå dit.

Personcentrerad vård är ett sätt att jobba så att alla känner sig sedda varje gång de har kontakt med vården.

Vård när den är som bäst

Personcentrerad vård är ett strukturerat sätt att arbeta så att vården i mötet med patienten ser människan bakom diagnosen och tar tillvara hennes eller hans erfarenheter, upplevelse och kompetens. Det ger rätt vård till rätt person, tryggare patienter, förbättrade förutsättningar för egenvård och kortare vårdtider.

Personcentrerad vård ger många fördelar

Patienter med kroniska sjukdomar står för cirka 80 procent av vårdkostnaderna, enligt oberoende analysmyndigheten Vårdanalys rapport VIP i vården. Om patienterna genom personcentrerad vård ges bättre förutsättningar för egenvård kan det innebära stora kostnadsbesparingar för samhället.

Personcentrerad vård ger fördelar både för patienten och för vården:

  • Ökad tilltro till den egna förmågan
  • Bättre hälsa för patienten både fysiskt och psykiskt
  • Kortare vårdtider
  • Kostnadsbesparingar

Riksförbundet HjärtLung vill vara en resurs för svensk sjukvård. Vi vill visa vägen mot en vård som är effektivare för samhället och bra för våra medlemmar. Vårt mål är att att människor med hjärt-, kärl- och lungsjukdom ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Därför driver vi Sedd i vården där vi verkar för en personcentrerad vård.

Riksförbundet HjärtLung är en av Sveriges största patientorganisationer med ca 150 lokalföreningar, 20 länsföreningar och 37 000 medlemmar över hela landet.