Artiklar och dokument

Sedd i vården

Broschyr om några av de viktigaste punkterna i Sedd i vården, Riksförbundet HjärtLungs plattform om personcentrerad vård.

Sedd i vården (pdf)

Hjärtguiden

Information för dig som behandlats för förträngningar i hjärtats blodkärl. Innehåller din Hälsoplan med mål och uppföljning.

Hjärtguiden - Personlig hälsoplan (pdf)

Debattartikel: ”Det är skillnad på styrsystem och arbetssätt”

Personcentrerad vård är ett etablerat arbetssätt inom vården som har evidens och ska inte blandas samman med värde­baserad vård, skriver Håkan Hedman GPCC, Inger Ros och Funktionsrätt Sveriges Elisabeth Wallenius i en debattartikel i Dagens Medicin.

Debattartikel: ”Vård av personer med långvarig sjukdom måste förbättras”

I ett land med en växande och åldrande befolkning är en bättre vård av personer med långvariga sjukdomar ett måste, skriver Samverkan för en bättre vård av långvariga sjukdomar. Läs debattartikeln här.

Debattartikel: ”Sjukvårdens glömda resurs kan vara värd åtskilliga miljarder”

Våra medlemmar säger att det är viktigt att den man möter i vården har personlig kunskap om mig som patient, en uppmaning värd att ta på allvar, skriver Inger Ros, Riksförbundet HjärtLung i en debattartikel i Dagens Medicin.

Debattartikel: ”Hög tid att satsa på folkhälsa och jämlik rehabilitering” 

Det är angeläget att vidta åtgärder för att komma till rätta med den ojämlika hälsan i landet. Från Fysioterapeuterna och Riksförbundet HjärtLung bidrar vi bland annat genom våra initiativ Tre lyft för Sverige och Sedd i vården, skriver Inger Ros och Stefan Jutterdal i en debattartikel på Dagens Medicin.