Det handlar om dig!

Specialerbjudande!
Bli medlem nu och betala endast 200 kr för resten av 2023 och hela 2024. 

Som medlem får du kunskap om din diagnos och kan ta del av andras erfarenheter. Du får inspiration och motivation till en hälsosammare livsstil. Du får råd och stöd i dina kontakter med vården. Dessutom blir du del av något större - en landsomfattande organisation som lyfter våra frågor gentemot vårdens beslutsfattare och bidrar till livsviktig forskning.


Riksförbundet HjärtLung är en av Sveriges största patientorganisationer med närmare 35.000 medlemmar och 170 föreningar över hela landet. Tillsammans har vi kunskap, kraft och engagemang att ge dig som lever med hjärt-, kärl- eller lungsjukdom ett längre och rikare liv.

Kontakta oss: Medlemsservice telefon 08-556 06 200 eller mail: medlem@hjart-lung.se.