Diagnoser

På våra diagnossidor hittar du information om hjärtsjukdom, kärlsjukdom och lungsjukdomar. 

För dig som patient

Som person med en långvarig eller kronisk sjukdom har du ofta speciella behov i mötet med vården. På sidan För dig som patient finns information om patientutbildningar, patientlagen, second opinion och om hur vi vill att ditt möte med vården ska fungera.