Hjärt-, kärl- och lungsjukdomar

På våra diagnossidor hittar du information om hjärtsjukdom, kärlsjukdom och lungsjukdomar. 

Två miljoner människor!

I Sverige beräknas cirka 2 miljoner människor vara påverkade av sjukdomar relaterade till hjärta, kärl och lungor.

Många av dessa sjukdomsfall skulle kunna förbättras eller till och med förebyggas genom tidiga insatser, effektiv egenvård och positiva förändringar i livsstilen. Trots detta står hjärt- och kärlsjukdomar som den främsta orsaken till dödsfall i landet. 

Genom att erbjuda kunskap, gemenskap och aktiviteter, vill vi stödja både den drabbade och deras närstående för att skapa en hållbar och stärkande livskvalitet.

Vi är här för att ge dig den kunskap och det stöd du behöver.

Tillsammans bygger vi en starkare framtid !