Vi arbetar med:

opinionsbildning, livsstils-aktiviteter och gemenskap för att människor med hjärt- och lungsjukdom ska kunna leva ett så bra liv som möjligt.