Gör din vilja känd!

Fler än någonsin väntar på ett nytt organ men fortfarande har många människor inte aktivt tagit ställning till donation. Här kan du läsa om hur vi arbetar med organdonation och du kan läsa om människor som drabbats av sjukdom och genomgått transplantation.

donation-infografik-behovet-av-organ-1-jan-2023-fb-inst.png

Över 800 står i kö 

Behovet av organ är fortsatt större än tillgången.

En del hinner inte få en transplantation i tid. Fler behöver ta ställning till organ- och vävnadsdonation.

En person som står på väntelistan kan behöva ett eller flera organ.

I snitt dör en person i veckan från väntelistan, bland annat för att organbristen är så stor.

Så blir du donator

Gör din vilja känd hos dina anhöriga.

donation-infografik-8-av-10-positiva.png
Så arbetar vi med donationsfrågorna:

Riksförbundet Hjärtlung verkar för att fler ska anmäla sig som donator. Vi arbetar med information och opinionsbildning kring organdonation genom riksföreningen för hjärt- och lungtransplanterade Viking, genom samarbetsorganisationen Livet som gåva, genom samarbete med MOD - mer organdonation och genom informationskampanjer tillsammans med våra lokalföreningar.

Viking - Riksföreningen för hjärt- och lungtransplanterade

Viking är en oberoende rikstäckande patient- och intresseförening för hjärt- och lungtransplanterade. Föreningen ingår som en del i Riksförbundet HjärtLung.

Livet som Gåva

Livet som Gåva är en politiskt och religiöst obunden samverkansgrupp som består av både patientorganisationer och medicinsk profession. Riksförbundet HjärtLung och Riksföreningen Viking är medlemmar i Livet som Gåva.

 

MOD - mer organdonation

MOD är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. MOD kämpar för alla som står på väntelistan för en organtransplantation i Sverige. MOD vill att alla som behöver en transplantation skall få det i tid utan onödigt lidande.

 

Se en film om organdonation

Gör din vilja känd för dina anhörigas skull

Filmen handlar om vikten av att ta ställning så att de närstående inte behöver tolka din vilja i en svår stund. Innehåller information om hur man tar ställning.

Filmen handlar om vikten av att ta ställning så att de närstående inte behöver tolka din vilja i en svår stund. Innehåller information om hur man tar ställning.