Gör din vilja känd!

Fler än någonsin väntar på ett nytt organ men fortfarande har många människor inte aktivt tagit ställning till donation. Riksförbundet Hjärtlung verkar för att fler ska anmäla sig som donator. Här kan du läsa om hur vi arbetar med organdonation- och transplantations-frågorna. Du kan också läsa om människor som drabbats av sjukdom och genomgått transplantation.

Över 800 står i kö

Den 1 januari 2019 fanns ett behov av 807 organ, varav det största behovet utgjordes av njurar. En person som står på väntelistan kan behöva ett eller flera organ. I snitt dör en person i veckan från väntelistan, bland annat för att organbristen är så stor.

Så blir du donator

Gör din vilja känd hos dina anhöriga.

Så arbetar vi med donationsfrågorna:

Riksförbundet HjärtLung arbetar med information och opinionsbildning kring organdonation på tre sätt: genom riksföreningen för hjärt- och lungtransplanterade Viking, genom samarbetsorganisationen Livet som gåva och genom informationskampanjer tillsammans med våra lokalföreningar.

Viking - Riksföreningen för hjärt- och lungtransplanterade

Viking är en oberoende rikstäckande patient- och intresseförening för hjärt- och lungtransplanterade. Föreningen ingår som en del i Riksförbundet HjärtLung.

 

Livet som Gåva

Livet som Gåva är en politiskt och religiöst obunden samverkansgrupp som består av både patientorganisationer och medicinsk profession. Riksförbundet HjärtLung och Riksföreningen Viking är medlemmar i Livet som Gåva.