För ett bra liv med hjärt-, kärl- och lungsjukdom

Riksförbundet HjärtLung är en rikstäckande patientorganisation som arbetar för att alla med hjärt-, kärl-och lungsjukdom ska få bästa möjliga vård och livskvalitet. Det gör vi genom att påverka vårdpolitiker, samarbeta med hälso- och sjukvården, stödja forskning samt utveckla anpassade livsstilsaktiviteter för våra medlemmar.

Riksförbundet HjärtLung är partipolitiskt och religiöst obunden och drivs av ideella krafter i föreningar på riks-, läns- och lokalnivå. Vår värdegrund är allas lika värde.

Hjärtat i vår verksamhet är den gemenskap och de aktiviteter som våra lokalföreningar erbjuder runt om i landet. Vår vision: Personer med hjärt-, kärl- och lungsjukdom ska ha ett bra liv.

Riksförbundet har verkat sedan 1939. I dag har vi närmare 37 000 medlemmar och 145 lokalföreningar och 21 länsföreningar.

Vi har sex medlemsorganisationer,  det vill säga patient- och intresseorganisationer för en särskild diagnos, knutna till oss. Förbundskansliet ligger i Stockholm.

Vår historia

Den 15 juli 1939 bildades De lungsjukas riksförbund i Stockholm. Sedan dess har riksförbundet och dess medlemmar arbetat för att människor med lung- och hjärtsjukdom, och nu även kärlsjukdom ska få tillgång till bästa möjliga vård, oavsett var i landet bor.

År 2019 firade vi 80 år. På olika sätt verkar vi  i hela landet för Personer med hjärt-, kärl- och lungsjukdom ska ha ett bra liv.