För ett bra liv

Om oss - det här är Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung är en patientorganisation som arbetar för att alla med hjärt-, kärl- och lungsjukdom ska ha ett bra liv.

Att få rätt stöd efter en diagnos kan vara avgörande för hur det fortsatta livet ska se ut. Vi erbjuder kunskap, gemenskap och aktiviteter för en hälsosam livsstil.

Vi är också en viktig röst i samhället, arbetar för bästa möjliga vård och stöder patientvald forskning. För att kunna göra det samlar vi in pengar till vår verksamhet. Allt för att alla med hjärt-, kärl- eller lungsjukdom ska kunna leva ett bra, rikt och friskare liv.

Våra föreningar

Hjärtat i vår verksamhet är den gemenskap och sociala stöd som våra föreningar erbjuder runt om i landet, genom sina träffar och aktiviteter. Allt vårt arbete ryms inom vår vision, att personer med hjärt-, kärl- och lungsjukdom ska ha ett bra liv.

Riksförbundet HjärtLung är partipolitiskt och religiöst obunden och drivs av ideella krafter i föreningar på riks-, läns- och lokalnivå. Vår värdegrund är allas lika värde. Föreningarna i riksförbundet heter "Riksförbundet HjärtLung samt ort eller län".

  • Riksförbundet har verkat sedan 1939. I dag är vi cirka 35 000 medlemmar, 140 lokalföreningar och 21 länsföreningar.
  • Vi har sju medlemsorganisationer, det vill säga patient- och intresseorganisationer för en särskild diagnos, knutna till oss.

Funktionsrätt Sverige

Riksförbundet HjärtLung är medlem i Funktionsrätt Sverige. Funktionsrätt Sveriges vision är ett samhälle för alla. Visionen definieras i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Funktionshinderkonventionen. I konventionen tydliggör statens ansvar inom en rad olika samhällsområden, för att människor med funktionsnedsättningar ska kunna vara delaktiga i samhället på lika villkor.

Hjärt-Lungfonden

Det händer ibland att Riksförbundet HjärtLung blandas ihop med en helt annan svensk organisation med snarlikt namn, det vill säga Hjärt-Lungfonden. Vi är olika organisationer men samarbetar i gemensamma frågor.

Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till vetenskapligt utvald hjärt- och lungforskning. Hjärt-Lungfonden arbetar också för att sprida kunskap om forskningens betydelse och driver ett aktivt påverkansarbete i syfte att stärka samhällsstrukturer för prevention, forskning och vård.