Var med och påverka din framtid!

Riksförbundet HjärtLung är en patientorganisation som har kunskap, kraft och engagemang att ge dig som lever med hjärt-, kärl- eller lungsjukdom ett längre och rikare liv.

Riksförbundet HjärtLung är en av Sveriges största patientorganisationer, med närmare 35 000 medlemmar och  170 föreningar över hela landet.

Kunskap, kraft och engagemang

Med samlad kunskap och gemensamma erfarenheter jobbar vi aktivt för att erbjuda information och stöd, påverka och förändra till förmån för våra medlemmar.

  • Vi är en viktig röst i samhället för personer med hjärt-, kärl och lungsjukdom.
  • Vi arbetar för bästa möjliga vård.
  • Vi stödjer patientvald forskning.
  • Våra medlemmar får kunskap om sin diagnos och kan ta del av andras erfarenheter.
  • De får inspiration och motivation till en mer hälsosam livsstil, de får råd och stöd i sina kontakter med vården.

Välkommen att bli medlem i Riksförbundet HjärtLung!

Ansvarig utgivare för Riksförbundet HjärtLungs hemsida: Anders Åkesson, förbundsordförande.