För ett bra liv!

Om oss - det här är Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung är en rikstäckande patientorganisation. Vår vision är att personer med hjärt-, kärl- och lungsjukdom ska ha ett bra liv.

Det gör vi genom att erbjuda anpassade livsstilsaktiviteter för våra medlemmar, opinionsbilda gentemot allmänhet och beslutsfattare, samarbeta med andra samhällsaktörer, informera och utbilda samt stödja patientvald forskning.

Våra föreningar

Hjärtat i vår verksamhet är den gemenskap och sociala stöd som våra föreningar erbjuder runt om i landet, genom sina träffar och aktiviteter. Allt vårt arbete ryms inom vår vision, att personer med hjärt-, kärl- och lungsjukdom ska ha ett bra liv.

Riksförbundet HjärtLung är partipolitiskt och religiöst obunden och drivs av ideella krafter i föreningar på riks-, läns- och lokalnivå. Vår värdegrund är allas lika värde. Under våren 2021 har föreningarna i riksförbundet bytt tilltalsnamn (inte juridiskt namn). 

  • Riksförbundet har verkat sedan 1939. I dag är vi cirka 35 000 medlemmar, 141 lokalföreningar och 21 länsföreningar.
  • Vi har sju medlemsorganisationer, det vill säga patient- och intresseorganisationer för en särskild diagnos, knutna till oss.

Funktionsrätt Sverige

Riksförbundet HjärtLung är medlem i Funktionsrätt Sverige. Funktionsrätt Sveriges vision är ett samhälle för alla. Visionen definieras i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Funktionshinderkonventionen. I konventionen tydliggör statens ansvar inom en rad olika samhällsområden, för att människor med funktionsnedsättningar ska kunna vara delaktiga i samhället på lika villkor.