Om Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung är en av Sveriges största patientorganisationer med 148 lokalföreningar, 20 länsföreningar 3 riksföreningar och 36 000 medlemmar över hela landet. Riksförbundet HjärtLung informerar, utbildar och arbetar med opinionsbildning för att människor med hjärtsjukdom och lungsjukdom ska kunna leva ett så bra liv som möjligt.

Riksförbundet HjärtLung drivs av ideella krafter i föreningar på läns- och lokalnivå.

Högsta beslutande organ är förbundskongressen som sammanträder vart tredje år. En central organisation med förbundsstyrelse och anställd personal har bland annat till uppgift att genomföra de beslut som kongressen fattat.

Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden.

Riksföreningen för hjärt-lungtransplanterade, VIKING, Riksföreningen Alfa-1 antitrypsin (AAT-brist), Riksföreningen för PAH (Pulmonell Arteriell Hypertension) och Patientföreningen FH Sverige (familjär hyperkolesterolemi) ingår också i Riksförbundet HjärtLung.

Riksförbundet HjärtLungs juridiska namn är Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund.

Film Riksförbundet HjärtLung

 

Riksförbundet HjärtLungs historia

Den 15 juli 1939 bildades De lungsjukas riksförbund i Stockholm. Sedan dess har riksförbundet och dess medlemmar arbetat för att de människor med lungsjukdom och de med hjärtsjukdom ska få tillgång till bästa möjliga vård, oavsett var i landet hen bor.

Några viktiga årtal i vår historia:

1901

Invigs sanatoriet Österåsen utanför Sollefteå. För att få en dräglig situation bildade patienterna kamratgrupper och efterhand utvecklades lokala föreningar.
Läs om livet på ett sanatorium.

1938

Det första numret ges ut av medlemstidningen Status - Organ för de lungsjukas eftervårdskommitté.

1939

I juli bildades - DE LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND

1943

Presenterar förbundet sin första stora undersökning om lungsjukas levnadsförhållanden. Den visade på stora problem, som utanförskap och dålig ekonomi, för de lungsjuka.

1961      

Kongressen beslutar att ansluta hjärtsjuka till förbundet.

2017-2018

I dag har Riksförbundet närmare 38000 medlemmar i 151 föreningar som bildar opinion, genomför motionsaktiviteter, stöder forskning, informerar och erbjuder social gemenskap och stöd.

Riksförbundet Hjärtlung har en forskningsfond som framförallt stöder patientnära forskning.