För ett bra liv med hjärt-, kärl- och lungsjukdom

Vi är en av Sveriges största patientorganisationer. Vi arbetar för att alla med hjärt-, kärl-och lungsjukdom ska få bästa möjliga vård och livskvalitet. Det gör vi genom att påverka vårdpolitiker, samarbeta med hälso- och sjukvården samt utveckla anpassade livsstilsaktiviteter för våra medlemmar. Hjärtat i vår verksamhet är den gemenskap och de aktiviteter som våra lokalföreningar erbjuder runt om i landet.

Riksförbundet HjärtLung är partipolitiskt och religiöst obunden och drivs av ideella krafter i föreningar på läns- och lokalnivå.

I dag har vi närmare 37 000 medlemmar och 146 lokalföreningar och 21 länsföreningar. Vi har också sex medlemsorganisationer,  det vill säga patient- och intresseorganisationer för en särskild diagnos, knutna till oss. Förbundskansliet ligger i Stockholm.

Vår historia

Den 15 juli 1939 bildades De lungsjukas riksförbund i Stockholm. Sedan dess har riksförbundet och dess medlemmar arbetat för att människor med lungsjukdom och hjärtsjukdom ska få tillgång till bästa möjliga vård, oavsett var i landet bor. År 2019 firade vi 80 år. På olika sätt verkar vi  i hela landet för Personer med hjärt-, kärl- och lungsjukdom ska ha ett bra liv.

Riksförbundet Hjärtlung - Vi finns för dig

Riksförbundet HjärtLung är en patientorganisation för människor med hjärtsjukdom och lungsjukdom och för deras närstående. Genom opinionsbildning, livsstilsaktiviteter och socialt stöd arbetar vi för att du ska få en bra vård och ett bra liv.

Riksförbundet HjärtLung är en patientorganisation för människor med hjärtsjukdom och lungsjukdom och för deras närstående. Genom opinionsbildning, livsstilsaktiviteter och socialt stöd arbetar vi för att du ska få en bra vård och ett bra liv.

Våra tre verksamhetsben