Om oss

Det här är Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung är en rikstäckande patientorganisation som arbetar för att alla människor med hjärt-, kärl-och lungsjukdom ska få bästa möjliga vård och livskvalitet. 

Det gör vi genom att informera och utbilda, opinionsbilda gentemot politiker och beslutsfattare inom vården, samarbeta med hälso- och sjukvården, stödja patientvald forskning, samt utveckla anpassade livsstilssaktiviteter för våra medlemmar.

Våra föreningar

Hjärtat i vår verksamhet är den gemenskap och sociala stöd som våra föreningar erbjuder runt om i landet, genom sina träffar och aktiviteter. Allt vårt arbete ryms inom vår vision, att personer med hjärt-, kärl- och lungsjukdom ska ha ett bra liv.

Riksförbundet HjärtLung är partipolitiskt och religiöst obunden och drivs av ideella krafter i föreningar på riks-, läns- och lokalnivå. Vår värdegrund är allas lika värde.

  • Riksförbundet har verkat sedan 1939. I dag är vi ca 35 000 medlemmar, 141 lokalföreningar och 21 länsföreningar.
  • Vi har sex medlemsorganisationer, det vill säga patient- och intresseorganisationer för en särskild diagnos, knutna till oss.

Funktionsrätt Sverige

Riksförbundet HjärtLung är medlem i Funktionsrätt Sverige. Funktionsrätt Sveriges vision är ett samhälle för alla. Visionen definieras i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Funktionshinderkonventionen. I konventionen tydliggör statens ansvar inom en rad olika samhällsområden, för att människor med funktionsnedsättningar ska kunna vara delaktiga i samhället på lika villkor.