HLR-veckan i HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung genomför varje år HLR-veckan för att öka medvetenheten om hur viktigt det är att alla i samhället lär sig hjärt-lungräddning.

Vecka 42, den 18–24 oktober 2021, samlar vi Riksförbundet HjärtLung för att under vår årliga HLR-vecka öka medvetenheten om hur viktigt det är att alla i samhället lär sig hjärt-lungräddning (HLR). 

Under veckan berättar vi om vårt arbete för att ytterligare synliggöra för SOS Alarm och allmänheten var landets publika hjärtstartare finns. I Sverige finns det många hjärtstartare utanför sjukhus som kan rädda liv. Om vi vet var de finns och om de fungerar! 

Restart-a-heart-day 16 oktober 2021

På grund av låga överlevnadstal i Europa har European Resuscitation Council (ERC) utropat 16 oktober varje år till  "World Restart a Heart Day”.

Syftet är att uppmärksamma vikten av tidigt larm, tidig hjärt-lungräddning och tidig strömstöt från en hjärtstartare för att rädda fler liv vid. HLR-veckans alla aktiviteter inom Riksförbundet HjärtLung är vårt bidrag för att uppmärksamma denna dag.

En överlevare av hjärtstopp och dennes närstående berättar 

Alla medlemmar i Riksförbundet HjärtLung bjuds in till en Teamsföreläsning som hålls den 21 oktober klockan 14 där en överlevare av ett hjärtstopp berättar om sin hjärthändelse och vägen tillbaka.

Med sig har överlevaren sin närstående som också var med under hjärthändelsen, som har funnits bredvid hela tiden och som berättar utifrån sitt perspektiv.

Vi kan utlova en engagerande och angelägen föreläsning. Förbundsordförande Inger Ros inleder.

Klicka på länken för att se hela inbjudan och hur du anmäler dig till Överlevare av plötsligt hjärtstopp berättar:

Välkommen till en engagerande och spännande föreläsning!

Riksförbundet HjärtLung utbildar

Riksförbundet HjärtLung följer HLR-rådets riktlinjer för hjärt-lungräddning. Vi utbildar enligt kaskadutbildningsprincipen vilket innebär att vi utbildar våra egna HLR-instruktörer och huvudinstruktörer.

Drygt 3 500 personer utbildas årligen av våra 250-talet HLR-instruktörer.

Varje år rapporteras cirka 5 500 hjärtstopp utanför sjukhus i Sverige. Av de som drabbas överlever cirka 600 personer. Forskning visar att överlevnaden kan vara så hög som 70 procent om HLR startas direkt och en hjärtstartare används inom tre minuter.