HLR-veckan

HLR-veckan - med fokus på hjärt-lungräddning

Riksförbundet HjärtLung genomför varje år HLR-veckan för att öka medvetenheten om hur viktigt det är att alla i samhället lär sig hjärt-lungräddning.

Under veckan kraftsamlar vi för att öka medvetenheten om hur viktigt det är att alla i samhället lär sig hjärt-lungräddning (HLR)

HLR-veckan 2024 är v.42, måndag 14 oktober – sön 20 oktober. 

Sms-livräddare

  • I dag är 14 av Sveriges 21 regioner anslutna till sms-livräddare-systemet.
  • När 112 i anslutna regioner får samtal om en person som drabbats av misstänkt hjärtstopp får frivilliga sms-livräddare som befinner sig i närheten ett larm samtidigt som ambulansen.
  • 130 000 frivilliga sms-livräddare är idag registrerade att de vill ta emot sms-larm vid hjärtstopp.
  • För att registrera sig som sms-livräddare ska man vara minst 18 år och ha gått kurs i hjärt-lungräddning.

www.smslivraddare.se

Restart-a-heart-day 16 oktober 2024

På grund av låga överlevnadstal i Europa har European Resuscitation Council (ERC) utropat 16 oktober varje år till  "World Restart a Heart Day”.

Syftet är att uppmärksamma vikten av tidigt larm, tidig hjärt-lungräddning och tidig strömstöt från en hjärtstartare för att rädda fler liv vid.

HLR-veckans alla aktiviteter inom Riksförbundet HjärtLung är vårt bidrag för att uppmärksamma denna dag.

Hjärtstartare är livräddande vid hjärtstopp

I ett gemensamt initiativ för att möjliggöra att fler får en livräddande hjärtstartare uppkopplad tidigare föreslår Hjärt-lungfonden, HLR-rådet, Riksförbundet HjärtLung, BFHS och SMSLivräddare att:

  • Hjärtstartare görs tillgängliga dygnet runt genom att placeras tillgängliga i skåp utomhus.
  • Hjärtstartare placeras i eller i anslutning till bostadsområden.
  • Tillgång till hjärtstartare ses som en livräddande åtgärd för bostadsområden i likhet med brandvarnare.

Riksförbundet HjärtLung utbildar

  • Riksförbundet HjärtLung följer HLR-rådets riktlinjer för hjärt-lungräddning.
  • Vi utbildar enligt kaskadutbildningsprincipen vilket innebär att vi utbildar våra egna HLR-instruktörer och huvudinstruktörer.
  • Drygt 3 500 personer utbildas årligen av våra 250-talet HLR-instruktörer.

Om HLR-veckan i Västmanland

Inslag om HLR-veckan i Västmanland på Västmanlands television från 2021.

Inslag om HLR-veckan i Västmanland på Västmanlands television från 2021.