Så här gör du hjärt-lungräddning

Vid hjärtstopp räknas varje sekund – för varje minut som går utan att HLR påbörjas minskar chansen till överlevnad med tio procent. Om du är först på plats och kan hjärt-lungräddning kan din hjälp vara livsavgörande.

Så här gör du:

Börja med att larma 112 och starta hjärt-lungräddning omedelbart.

Fortsätt med hjärt- lungräddning tills professionell hjälp tar över.

Använd tillgänglig hjärtstartare även om du inte har utbildning. Hjärtstartaren talar om för dig vad du ska göra.

  • Tryck mitt på bröstkorgen.
  • Takt minst 100-120 kompressioner minut.
  • Kompressionsdjup minst 5 cm, inte mer än 6 cm.
  • Släpp upp helt efter varje bröstkompression, behåll hudkontakten.
  • Blås in tills bröstkorgen höjer sig. En inblåsning ska ta 1 sekund.
  • 30 bröstkompressioner följs av 2 inblåsningar, 30:2.
  • Minimera avbrott.
  • HLR ska utföras på hårt underlag om möjligt.
  • (Källa: HLR-rådet)

Läs om plötsligt hjärtstopp

Vid plötsligt hjärtstopp övergår hjärtats normala rytm i ett ventrikelflimmer och pumpförmågan upphör. Chansen att överleva minskar för varje minut som går utan att den drabbade får behandling med HLR och hjärtstartare.

Vid plötsligt hjärtstopp övergårh hjärtats normala rytm övergår i ett ventrikelflimmer och pumpförmågan upphör omedelbart. Chansen att överleva minskar med tio procent för varje minut som går utan att den drabbade får behandling med HLR och hjärtstartare.