Så här gör du hjärt-lungräddning

Vid hjärtstopp räknas varje sekund – för varje minut som går utan att HLR påbörjas minskar chansen till överlevnad med tio procent. Om du är först på plats och kan hjärt-lungräddning kan din hjälp vara livsavgörande.

Så här gör du:

Börja med att larma 112 och starta hjärt-lungräddning omedelbart.

Fortsätt med hjärt- lungräddning tills professionell hjälp anländer.

Använd tillgänglig hjärtstartare även om du inte har utbildning. Hjärtstartaren talar om för dig vad du ska göra.

  • Tryck mitt på bröstet.
  • Takt 100-120 kompressioner minut.
  • Kompressionsdjup 5- 6 cm.
  • Släpp upp helt efter varje bröstkompression, behåll hudkontakten.
  • Blås in tills bröstkorgen höjer sig. En inblåsning ska ta 1 sekund.
  • 30 bröstkompressioner följs av 2 inblåsningar, 30:2.
  • Minimera avbrott i bröstkompressioner för att utföra inblåsningar.
  • HLR ska utföras på hårt underlag.
  • HLR ska fortsätta med så få avbrott som möjligt. (Källa: HLR-rådet)