Hjärtstartarregistret, SMS-livräddare och Hjärtsäker zon

Här kan du läsa om Sveriges hjärtstartarregister, sms-livräddare och Hjärtsäker zon.

Hjärtstartarregistret

Hjärtstartarregistret är ett nationellt register och syftet med registret är att alla hjärtstartare utanför sjukvården ska registreras.

De blir då synliga på en karta så att livräddare och larmcentralen vet var hjärtstartarna finns placerade geografiskt.

Varje innehavare registrerar själv sin hjärtstartare utan kostnad på hjartstartarregistret.se.

Hjärtstartare är livräddande vid hjärtstopp

I ett gemensamt initiativ för att möjliggöra att fler får en livräddande hjärtstartare uppkopplad tidigare föreslår Hjärt-lungfonden, HLR-rådet, Riksförbundet HjärtLung, BFHS och SMSLivräddare att:

  • Hjärtstartare görs tillgängliga dygnet runt genom att placeras tillgängliga i skåp utomhus.
  • Hjärtstartare placeras i eller i anslutning till bostadsområden.
  • Tillgång till hjärtstartare ses som en livräddande åtgärd för bostadsområden i likhet med brandvarnare.

SMS-livräddare

Systemet Sms-livräddare länkas samman av en app för smartphones. När 112 får samtal om en person som drabbats av misstänkt hjärtstopp, går ett larm samtidigt ut till ambulans och frivilliga sms-livräddare som befinner sig i närheten.

Några av sms-livräddarna får en karta till den drabbade personen medan övriga sms-livräddare får en karta till närmaste hjärtstartare. Sms-livräddarna tar sig till hjärtstoppsplatsen och påbörjar livräddande insatser tills ambulans eller räddningstjänst tar över. Källa: smslivraddare.se

Systemet larmar sms-livräddare i närheten av den som drabbats av hjärtstopp och visar var närmaste hjärtstartare finns.

Den som anmäler sig som sms-livräddare måste vara 18 år och ha gått en kurs i hjärt-lungräddning.

SIS Standard - Hjärtsäker zon

I september 2015 släppte SIS (Swedish Standards Institute) sin standard ”Hjärtsäker zon – Användning av hjärtstartare i offentliga och andra miljöer utanför sjukvården, Generella krav och rekommendationer”.

Standarden finns gratis att hämta på SIS hemsida.