Hjärtstartarregistret, SMS-livräddare och Hjärtsäker zon

Här kan du läsa om Sveriges hjärtstartarregister, sms-livräddare och Hjärtsäker zon.

SMS-livräddare

Sms-livräddare är ett system som idag finns i Stockholm, Västra Götaland, Södermanland och Västmanland för att larma frivilliga livräddare till ett misstänkt hjärtstopp via en app. I Norrbotten finns ett liknande system kallat Mobilräddarna.

Systemet larmar sms-livräddare i närheten av den som drabbats av hjärtstopp och visar var närmaste hjärtstartare finns. Den som anmäler sig som sms-livräddare måste vara 18 år och ha gått en kurs i hjärt-lungräddning.

SIS Standard - Hjärtsäker zon

I september 2015 släppte SIS (Swedish Standards Institute) sin standard ”Hjärtsäker zon – Användning av hjärtstartare i offentliga och andra miljöer utanför sjukvården, Generella krav och rekommendationer”.

Standarden finns gratis att hämta på SIS hemsida.