Hjärtstartarregistret, SMS-livräddare och Hjärtsäker zon

Här kan du läsa om Sveriges hjärtstartarregister, sms-livräddare och Hjärtsäker zon.

Hjärtstartarregistret

Hjärtstartarregistret är ett nationellt register och syftet med registret är att alla hjärtstartare utanför sjukvården ska registreras.

De blir då synliga på en karta så att livräddare och larmcentralen vet var hjärtstartarna finns placerade geografiskt.

Varje innehavare registrerar själv sin hjärtstartare utan kostnad på hjartstartarregistret.se.

SMS-livräddare

Sms-livräddare är ett system som idag finns i Region Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Stockholm, Västra Götaland, Sörmland, Västmanland och Östergötland för att larma frivilliga livräddare till ett misstänkt hjärtstopp via en app.

I Norrbotten finns ett liknande system kallat Mobilräddarna.

Systemet larmar sms-livräddare i närheten av den som drabbats av hjärtstopp och visar var närmaste hjärtstartare finns.

Den som anmäler sig som sms-livräddare måste vara 18 år och ha gått en kurs i hjärt-lungräddning.

SIS Standard - Hjärtsäker zon

I september 2015 släppte SIS (Swedish Standards Institute) sin standard ”Hjärtsäker zon – Användning av hjärtstartare i offentliga och andra miljöer utanför sjukvården, Generella krav och rekommendationer”.

Standarden finns gratis att hämta på SIS hemsida.