Hjärt-lungräddning – kunskap som räddar liv

Plötsligt oväntat hjärtstopp är den vanligaste dödsorsaken utanför sjukhus. Den omedelbara behandling som behövs vid ett hjärtstopp är att någon startar hjärt-lungräddning. Riksförbundet HjärtLungs mål är att så många som möjligt ska kunna hjärt-lungräddning.

Genom hjärt-lungräddning, 30 bröstkompressioner och två inblåsningar pumpas det syresatta blodet runt i kroppen. Med en stöt från en hjärtstartare bryts det elektriska kaos som orsakar hjärtstoppet.

Det finns stora möjligheter till överlevnad vid plötsligt oväntat hjärtstopp om larm, behandling med hjärt-lungräddning sätts in de första minuterna efter att cirkulationen upphört.

Om någon startar hjärt-lungräddning kan en person hållas vid liv i upp till 20 minuter.

Riksförbundet HjärtLungs föreningar erbjuder utbildningar i hjärt-lungräddning och hantering av hjärtstartare. 

I Sverige finns många hjärtstartare. För att dessa ska kunna rädda liv behöver vi veta var de finns. Läs mer om vårt arbete med att kartlägga landets hjärtstartare. 

Här kan du bland annat läsa om Sveriges hjärtstartarregister, sms-livräddarsystemet och fakta kring hjärt-lungräddning och överlevare.