Lungmånaden

Lungmånaden - sätter lungorna i fokus

Riksförbundet Hjärtlung har utnämnt november till Lungmånaden. Runt om i landet riktar våra föreningar fokus på lungsjukdom, diagnos, behandling och rehabilitering. HjärtLungs lokalföreningar arrangerar föredrag, träffar och spirometrier under hela Lungmånaden.

Syftet med Lungmånaden är att medverka till att de ansvariga vårdpolitikerna får större kunskap om patienternas behov, att lyfta de frågor som Riksförbundet HjärtLung driver samt att bedriva opinionsarbete tillsammans med föreningarna.

Målet är ökad kunskap om diagnos och behandling

Målet med Lungmånaden är att öka kunskapen om lungsjukdom, den vård och behandling som finns. Att människor med till exempel KOL ska få en tidig diagnos och tillgång till behandling. Vi vill öka medvetenheten om de lungdiagnoser som ingår i Riksförbundet HjärtLungs verksamhet – med fokus på diagnos, behandling och rehabilitering.

Vi vill också att den som blir sjuk lätt ska hitta den information som behövs för att bättre förstå symtom och den behandling som rekommenderas.

Möten och öppna samtal

Under Lungmånaden 2019 genomförde HjärtLungs lokalföreningar aktiviteter på köpcentra, apotek och i de egna lokalerna. Föreningarna ordnade också diskussioner med vårdansvariga och politiskt ansvariga.

2020 är ett annorlunda år. Corona-pandemin påverkar förutsättningarna för våra föreningar att genomföra aktiviteter. Vi försöker så gott det går att ställa om istället för att ställa in. Föreningar kan läsa mer om förutsättningarna på vår sida om corona-pandemins påverkan på föreningsverksamheten.

Tema: Corona-pandemin och rehabilitering

Årets tema är corona-pandemin och rehabilitering. Du kan läsa mer om temat här.

Världs-kol-dagen

Riksförbundet HjärtLung uppmärksamma KOL lite extra varje år. Förbundet följer Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) datum för världs-kol-dagen, vanligtvis den tredje onsdagen i november. Under 2020 inträffar världs-kol-dagen 18 november.