Lungmånaden

Lungmånaden har lungorna i fokus

Vi har utnämnt november till Lungmånaden. Runt om i landet riktar våra föreningar fokus på lungsjukdom, diagnos, behandling och rehabilitering. Våra lokalföreningar arrangerar aktiviteter under hela Lungmånaden.

Syftet med Lungmånaden är att medverka till att de ansvariga vårdpolitikerna får större kunskap om patienternas behov, att lyfta de frågor som Riksförbundet HjärtLung driver samt att bedriva opinionsarbete tillsammans med föreningarna.

Målet är ökad kunskap om diagnos och behandling

Målet med Lungmånaden är att öka kunskapen om lungsjukdom, den vård och behandling som finns.

  • Att människor med till exempel KOL ska få en tidig diagnos och tillgång till behandling.
  • Vi vill öka medvetenheten om de lungdiagnoser som ingår i Riksförbundet HjärtLungs verksamhet – med fokus på diagnos, behandling och rehabilitering.
  • Vi vill också att den som blir sjuk lätt ska hitta den information som behövs för att bättre förstå symtom och den behandling som rekommenderas.

Världs-kol-dagen

Riksförbundet HjärtLung uppmärksamma KOL lite extra varje år. Förbundet följer Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) datum för världs-kol-dagen, vanligtvis den tredje onsdagen i november. Under 2023 inträffar världs-kol-dagen den 15 november.