Lungmånaden

Lungmånaden 2021 sätter lungorna i fokus

Riksförbundet Hjärtlung har utnämnt november till Lungmånaden. Runt om i landet riktar våra föreningar fokus på lungsjukdom, diagnos, behandling och rehabilitering. Våra lokalföreningar arrangerar föredrag, träffar och andra aktiviteter under hela Lungmånaden.

Syftet med Lungmånaden är att medverka till att de ansvariga vårdpolitikerna får större kunskap om patienternas behov, att lyfta de frågor som Riksförbundet HjärtLung driver samt att bedriva opinionsarbete tillsammans med föreningarna.

Målet är ökad kunskap om diagnos och behandling

Målet med Lungmånaden är att öka kunskapen om lungsjukdom, den vård och behandling som finns. Att människor med till exempel KOL ska få en tidig diagnos och tillgång till behandling. Vi vill öka medvetenheten om de lungdiagnoser som ingår i Riksförbundet HjärtLungs verksamhet – med fokus på diagnos, behandling och rehabilitering.

Vi vill också att den som blir sjuk lätt ska hitta den information som behövs för att bättre förstå symtom och den behandling som rekommenderas.

Möten och öppna samtal

En stor del av lungmånaden är möten och öppna samtal. 2020 var dock ett annorlunda år. Corona-pandemin påverkade förutsättningarna för våra föreningar att genomföra aktiviteter. Vi försökte så gott det gick att ställa om istället för att ställa in. I år är förutsättningarna bättre, föreningar kan läsa mer om vad man bör tänka över på vår sida om corona-pandemins påverkan på föreningsverksamheten.

Tema: Ta hand om din lungsjukdom

Årets tema är en uppmaning om att ta hand om din lungsjukdom. Du kan läsa mer om temat här.

Ta del av våra föreläsningar

Riksförbundet kommer under oktober och november 2021 att arrangera digitala föreläsningar om bland annat vikten av att vaccinera sig och hur man bäst tar hand om sin KOL-sjukdom. 

Den 21 oktober kl. 16.00 arrangerar vi en föreläsning om luftvägsinfektioner såsom lunginflammation, influensa och covid-19 och hur vacciner kan skydda.

Den 17 november kl. 16.30 arrangerar vi en föreläsning om vad du kan göra för att ha koll på dina lungor.

Världs-kol-dagen

Riksförbundet HjärtLung uppmärksamma KOL lite extra varje år. Förbundet följer Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) datum för världs-kol-dagen, vanligtvis den tredje onsdagen i november. Under 2021 inträffar världs-kol-dagen 17 november.