Tips och råd om rehabilitering i tider av covid-19

juni 26, 2020 Senast uppdaterad: 2023-07-10

Behovet av rehabilitering är stort efter corona-pandemin. Både hos dem som haft covid-19 och hos dem i riskgrupp som blivit mindre aktiva på grund av restriktioner i samband med pandemin. Vi har pratat med fysioterapeuten André Nyberg, docent vid avdelning för fysioterapi vid Umeå universitet, och ordförande i sektionen för Andning och Cirkulation kring hur sjukvården kan bistå och vad man kan göra själv när det kommer till fysisk aktivitet.

Vilken rehabilitering behövs för persoAndré Nybergner som haft covid-19-?

- De allra flesta personer som drabbats av covid-19 kommer att vara i behov av rehabilitering i någon form. Ett av huvudproblemen med covid-19 och effekterna av sjukdomen är att vi inte vet vad som händer över tid. Vid andra liknande sjukdomar har man exempelvis sett att lungorna helt eller delvis återfått sin funktion men här vet vi ännu inte om det gäller specifikt vid covid-19.

Vad gäller rehabiliteringsinsatser vid covid-19 så kommer behoven att vara olika då vi har olika grupper av patienter. De finns de som har fått långvarig intensivvård och som fått stor påverkan inte bara på lungorna utan även på andra organ, såsom musklerna. Dessa personer behöver ofta specifika insatser för att överhuvudtaget kunna komma upp på benen igen. Andra har haft sjukdomen men inte drabbats lika allvarligt men som behöver stöd och hjälp att komma igång igen.

Vad kan man göra i egenvårdande syfte?

- För det första är det oerhört viktig att fortsätta vara fysisk aktiv. För många som haft covid-19 och haft stor påverkan kan deras aktivitetsnivå vara väldigt låg. Många kan också känna oro över om man ens kan vara aktiv och upplever en stor trötthet/fatigue.

Det man med anledning av detta rekommenderar specifikt vid covid-19 är att man kan dela upp aktiviteterna. Utför korta aktiviteter, flera gånger. För att se om man är tillräckligt aktiv kan man använda Borg-skalan där man skattar sin andfåddhet vid aktivitet på en tiogradig skala. Vanligtvis när man pratar träning rekommenderas ofta en intensitet motsvarande en andfåddhet skattad mellan 4 till 6 på skalan, men vid rehabilitering efter covid-19 rekommenderas det att man initialt kan hålla sig till en trea, vilket motsvarar måttlig andfåddhet. Vad det innebär varierar från person till person, allt från att resa sig från sittande och gå en kort sträcka inomhus till en rask lite längre promenad utomhus.

Det finns också mycket man kan göra i hemmet för att vara aktiv: tåhävningar, att resa sig upp från sittande och övningar med gummiband för att aktivera armarna. En fysioterapeut kan ge specifika råd för den enskilda individen. Men man bör alltid komma ihåg att något alltid är bättre än inget.

Om man har en kronisk sjukdom men inte drabbats av covid-19, hur ska man tänka?

- Det är viktigt att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, även nu när det har gått lång tid, pandemin är lika allvarlig. Rekommendationer säger dock inte att man ska vara inne och låsa in sig. Det är inte farligt att vara ute så länge man följer övriga rekommendationer.

Har man före pandemin haft behandling som har varit väl inställd så ska man ta kontakt med sin vårdgivare och se till att ens behandling är "up-to-date", att du har den behandling du behöver. Vardaglig fysisk aktivitet är en av de viktigaste insatserna du själv kan göra för att må bättre vid en kronisk sjukdom som KOL och man kan göra mycket hemma. Är man osäker ska man inte tveka att ta kontakt med en hälsocentral och en fysioterapeut, fysiskt eller digitalt, för att få hjälp med hur man ska göra.

Om man har problem med andningen vad kan man göra?

- Det beror på till vilken grad du är påverkad. Om du är helt sängliggande är det bättre att lägga sig på mage än rygg, magläge gör det lättare att andas. Om möjligt är ett upprätt läge också att föredra.

Har du hosta med slem är det alltid viktigt att göra motståndsandning för att försöka få bort slemmet från lungor och luftvägar. (Se nedan) Har du fått ett PEP-hjälpmedel utprovat sedan tidigare kan du använda det. Har du behov av andningshjälpmedel kan du få det utprovat av fysioterapeut.

I samband med corona-viruset ska man undvika att använda andningshjälpmedlet som kallas PEP-flaska vid andningsövningar eftersom bubblande i vatten leder till en dimma av vattendroppar och det riskerar öka smittspridningen av viruset.

Text: Magnus Östnäs

Tips för aktivitet i hemmet:

Några tips om man tillhör riskgrupp och känner sig begränsad i hemmet. Vid behov kan du kontakta fysioterapeut för specifika råd kring aktivitet och träning.

 • Klarar du vara ute och promenera/jogga så gör det i den takt du orkar.
 • Blir du för trött av en längre promenad, dela gärna upp i flera kortare promenader.
 • Brukar du delta i aktiviteter i träningslokal, försök göra så mycket som möjligt av de övningarna hemma eller ute. Ett träningsband (gummiband) är ett redskap som kan användas i hemmet, speciellt för träning av armarna.
 • Gör uppresningar från stol, utan att ta hjälp av armarna om du klarar det. Gör ca 60% av det du klarar maximalt och gör det i två omgångar. (Orkar du göra 10 uppresningar, träna på 6 x 2)
 • Gör tåhävningar – ställ dig på tå och gå ned igen. Gör ca 60% av det du klarar maximalt och gör det i två omgångar.

Källa: Sektionen för Andning och Cirkulation, Fysioterapeuterna

Andningsövning för dig som har slem

 1. Ta 3 - 5 djupa andetag, pys ut luften mot lätt stängda läppar. Du ska försöka öka mängden luft i lungorna.
 2. Ta något vanligt andetag.
 3. Andas in djupt och gör sedan en kraftig utandning med öppen mun och hals, som du skulle ”imma en spegel”. Vid covid-19 smitta ska du hålla näsduk för munnen.
 4. Upprepa 3 gånger.
 5. Avsluta med några vanliga andetag.
 6. Hela proceduren kan upprepas 2 - 5 gånger per dag efter behov.

Om coronaviruset och covid-19

Information, rekommendationer och råd om coronaviruset och covid-19 från Folkhälsomyndigheten. Råd till dig som är i riskgrupp och länkar till vidare information.

Information, rekommendationer och råd om coronaviruset och covid-19 från Folkhälsomyndigheten. Råd till dig som är i riskgrupp och länkar till vidare information.

Går det att hjälpa immunförsvaret?

Pandemin har satt strålkastarljuset på vårt immunförsvar, på vita blodkroppar och antikroppar. Men immunsystemet är långt mer avancerat än man kan tro.

Pandemin har satt strålkastarljuset på vårt immunförsvar, på vita blodkroppar och antikroppar. Men immunsystemet är långt mer avancerat än man kan tro.