Information om det nya coronaviruset

icon februari 28, 2020 Uppdaterad 30 mars, 2020.

Information, rekommendationer och råd om coronaviruset och covid-19 från Folkhälsomyndigheten. Råd till dig som är i riskgrupp och länkar till vidare information.

Enligt WHO är covid-19 en pandemi. Sjukdomen finns i alla världsdelar och kommer sannolikt att drabba alla världens länder. I Sverige har vi enligt Folkhälsomyndigheten samhällsspridning i de flesta regioner.

Covid-19 påminner om influensa, med feber och hosta. Även andningspåverkan, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk är vanliga symtom.

De flesta får lindriga besvär som går över av sig själva med egenvård i hemmet. En del blir allvarligt sjuka med exempelvis svårigheter att andas och lunginflammation.

Om du har förkylningsymtom, snuva, feber, hosta, halsont, huvudvärk, muskelvärk, mag- och tarmbesvär ska du enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer stanna hemma och undvika träffa andra.

Vad kan jag göra själv?

 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten
 • Undvik att röra vid dina ögon, din näsa och mun
 • Stanna hemma om du är sjuk
 • I den mån det går – undvik nära kontakt med personer du vet är sjuka.
  Källa: 1177

Har du frågor och funderingar?

Har du frågor och funderingar kring det nya coronaviruset och om sjukdomen covid-19 finns aktuell information och siffror samt en sida för frågor och svar på Folkhälsomyndighetens hemsida. 

Information finns också på Krismyndighetens hemsida.

Ring 113 13 om du har allmänna frågor om covid-19

Den som vill ställa allmänna frågor om covid-19 ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Ring 1177 om du behöver personlig sjukvårdsrådgivning om covid-19. 

 

Om att söka vård för andra besvär:

Patienter med akuta besvär, allvarligt olycksfall eller plötslig svår sjukdom ska kontakta sjukvården på sedvanligt sätt.

Ring telefonnummer 112 vid en nödsituation. Är du osäker på hur allvarligt sjukdomstillstånd är, ring telefonnummer 1177 för att rådgöra med sjuksköterska.

Folkhälsomyndigheten angående riskgrupper för covid-19:

Folkhälsomyndigheten skriver: "Hög ålder är den främsta riskfaktorn. Det visar tillgängliga studier kopplade till utbrottet av covid-19. Därför tillhör du som är 70 år eller äldre en riskgrupp. Personer med hög ålder i kombination med till exempel högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdom, lungsjukdom eller diabetes är något vanligare bland de svåra fallen."

Råden från Folkhälsomyndigheten:

"Till dig som är 70 år och äldre rekommenderas att du begränsar dina nära kontakter med andra människor.

Det innebär bland annat att du så långt som möjligt ska undvika folksamlingar i exempelvis kollektivtrafik, affärer eller offentliga lokaler. Försök att hålla dig hemma, men självklart finns inget hinder att t.ex. ta en promenad och vistas ute i miljöer med få människor. Be om hjälp för exempelvis inköp av mat och andra ärenden som kan innebära nära kontakt med andra människor. 

Övriga som tillhör en riskgrupp för allvarlig sjukdom av luftvägsinfektioner generellt kan också behöva begränsa sina nära kontakter precis som de äldre. Personer som tillhör dessa riskgrupper bör rådgöra med behandlande läkare om åtgärder för att minska riskerna för allvarlig covid-19."

Särskilda råd för personer i riskzonen 

Riksförbundet HjärtLung hänvisar också till den norska motsvarigheten Folkhelseinstituttet som ger följande råd till personer i riskgrupp:

 • Håll dig hemma så mycket som möjligt
 • Se till att du har nödvändig medicin tillgänglig
 • Håll dig borta från andra och undvik folkmassor
 • Begränsa resor i kollektivtrafiken om möjligt
 • Kom överens om vem som kan hjälpa dig med nödvändiga inköp
 • Undvik att ta hand om mindre barn, eftersom de ofta har inga eller milda symtom på covid-19 och kan smitta dig som är i riskzonen
 • Om personen du bor med inte mår bra (speciellt om du misstänker covid-19), begränsa din kontakttid.
  Källa: Folkhelseinstituttet.

Vaccinera dig mot pneumkocker

Vanligt vaccin mot pneumokocker kan skydda mot en viss lunginflammation som i vissa fall drabbar covidpatienter. Tidiga rapporter från Kina visade att covid-19-lunginflammationen orsakas av viruset i sig. Lunginflammation kan orsakas både av både virus och bakterier. 

Enligt Folkhälsomyndigheten ”finns troligen fall där lunginflammation är en sekundär sjukdom orsakad av bakterier”. Den vanligaste bakterietypen bakom lunginflammation är pneumokocker, som det finns vanliga vaccin emot.

Om Du tillhör en riskgrupp bör du enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation – sedan långt innan covid-19 – vaccinera dig om något av följande stämmer in på dig:

 • Du är 65 år och äldre
 • Du har en kronisk hjärt- eller lungsjukdom
 • Du har nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (som vid till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder.
 • Du har kronisk lever- eller njursvikt
 • Du har diabetes
 • Du har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.

Källor: Folkhälsomyndigheten, Vårdguiden 1177, Världshälsoorganisationen WHO, Dagens Nyheter

Fråga din vårdgivare om de erbjuder hembesök för pneumokockvaccination.

Folkhälsomyndighetens budskap:

Var och en med symtom, även milda ska begränsa sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Gäller både jobb och privat. 

 • Stanna hemma tills du känner dig frisk - och vänta ytterligare två dygn
 • Absolut inte ha "närkontakt med personer över 70 år"
 • Särskilt viktigt att de som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre och riskgrupper inte arbetar om de får symptom. Anhöriga ska också undvika onödiga besök på sjukhus och äldreboenden och aldrig vid symptom.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Några vanliga frågor med svar hämtat från Folkhälsomyndighetens webbsida.

Vilka är symtomen på smitta med det nya viruset?

"De symtom som rapporterats är framförallt feber och hosta. Även andningspåverkan, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk är vanliga symtom. En person som insjuknar i covid-19 behöver inte uppvisa samtliga symtom. De flesta får lindriga besvär som går över av sig själva med egenvård i hemmet. En del blir allvarligt sjuka med exempelvis svårigheter att andas och lunginflammation.

Tiden från det att man smittas till dess man blir sjuk (inkubationstiden) bedöms vanligtvis vara 2–14 dagar, de flesta insjuknar efter ca 5 dagar. Enstaka fall kan möjligen avvika från dessa mönster.

Det är mycket viktigt att stanna hemma när man känner sig sjuk. Om man inte klarar sig med egenvård i hemmet ska man ringa telefonnummer 1177 för sjukvårdsrådgivning.

Uppdaterad: 2020-03-25 14:25"

Vilka har ökad risk for allvarlig sjukdom vid smitta?

"Vissa grupper rapporteras ha ökad risk för allvarligare symtom vid smitta. Eftersom viruset är nytt vet vi fortfarande inte tillräckligt om vilka grupper som riskerar svår sjukdom. En genomgång av tillgängliga studier av covid-19 visar dock att hög ålder är den främsta riskfaktorn och personer över 70 år utgör därmed den främsta riskgruppen.

Personer med hög ålder i kombination med underliggande sjukdomar, såsom högt blodtryck, hjärt- kärlsjukdom, lungsjukdom, eller diabetes är överrepresenterade bland de svåra fallen. Extra utsatta för att drabbas av allvarlig sjukdom är personer med flera underliggande sjukdomar.

Vi har idag inte kännedom om andra riskgrupper för covid-19. Det är möjligt att personer med allvarlig njursjukdom, leversjukdom och personer med nedsatt immunförsvar efter transplantation eller till följd av medicinsk behandling också har ökad risk för ett allvarligare sjukdomsförlopp. Om du har en sjukdom som generellt innebär ökad risk för allvarlig sjukdom vid luftvägsinfektioner bör du rådgöra med behandlande läkare kring behandling och vad du kan göra för att minska risken kopplad till sjukdomen covid-19.

Studierna visar inte att personer med astma, eller njursjukdom är riskgrupper för covid-19, det är dock oklart i vilken utsträckning dessa grupper har studerats och därmed är det svårt att helt utesluta att personer med dessa sjukdomar inte har ökad risk.

Ny information tillkommer kontinuerligt och Folkhälsomyndigheten bevakar utvecklingen och uppdaterar sin information enligt den senast tillgängliga kunskapen.

Uppdaterad: 2020-03-23 15:39"

Finns det vaccin mot det nya viruset?

"Det finns i nuläget inget vaccin och inget godkänt läkemedel mot covid-19. Behandling som ges vid svårare sjukdom är inriktad på att stödja funktionen hos lungor och eventuellt andra påverkade organ.

Internationella studier av olika typer av läkemedelsbehandlingar pågår och forskning sker kring utveckling av ett vaccin.

Läkemedelsverket i Sverige samarbetar med läkemedelsmyndigheter i Europa och andra länder för att bidra till arbetet med att hitta behandlingar och vaccin.

Uppdaterad: 2020-03-12"

Vad hur skyddar jag mig själv och andra?

"En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet (ögon, näsa och mun) samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smittan från att spridas till din omgivning eller dina händer.

Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra."

Hur smittar viruset?

"Coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19 smittar i första hand genom kontakt med droppar och sekret från luftvägarna. Överföring av droppar och sekret kan ske direkt från hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta, eller vid kontakt mellan personer, så kallad direkt kontaktsmitta.

Det är fortfarande oklart om så kallad indirekt kontaktsmitta, det vill säga spridning via droppar som landat på ytor eller föremål, har någon betydelse för spridning av covid-19.

Genom att tvätta händerna och undvika att röra vid ansiktet samt att undvika nära kontakt med sjuka människor minskar risken för smitta."

Jag är 70 år, hur ska jag bete mig för att skydda mig nu när det pågår smittspridning ute i samhället?

"Antalet fall av covid-19 fortsätter att öka i världen, i synnerhet i Europa.

För att undvika att bli smittad uppmanar vi dig som är 70 år eller äldre att begränsa dina nära kontakter. Du bör låta bli att åka med kollektivtrafiken, handla i butiker eller vistas i lokaler där det finns många människor samtidigt. Ta istället hjälp av anhöriga eller grannar för att till exempel handla mat eller uträtta ärenden.

Det är vanligt att känna oro, osäkerhet och ensamhet i en situation då man behöver hålla sig från andra människor.

Det du kan göra för att det ska kännas bättre är till exempel att gå ut på promenader i naturen, tala i telefon med nära och kära, eller hålla kontakt via dator och sociala medier.

Åtgärderna för att begränsa nära kontakter är under en avgränsad tid. Försök att sysselsätta dig med det du tycker är roligt och stimulerande.

Tips och råd för att minska din oro (Röda Korset)

Ring Äldrelinjen om du behöver prata med någon (MIND)

Uppdaterad: 2020-03-26 12:34"

För fler frågor på Folkhälsomyndighetens hemsida:

Är du 70 år eller äldre?

Är du 70 år eller äldre? Begränsa dina nära kontakter. En film från Folkhälsomyndigheten.

Är du 70 år eller äldre? Begränsa dina nära kontakter. En film från Folkhälsomyndigheten.

Skydda dig och andra - film från Folkhälsomyndigheten

En informationsfilm från Folkhälsmyndigheten.

En informationsfilm från Folkhälsmyndigheten.

Så tvättar du händerna - en film från 1177


Många sjukdomar kan spridas genom kontakt med händer. Genom att tvätta händerna kan du undvika att själv bli sjuk och att smitta andra om du redan är sjuk. En film från 1177.

Många sjukdomar kan spridas genom kontakt med händer. Genom att tvätta händerna kan du undvika att själv bli sjuk och att smitta andra om du redan är sjuk. En film från 1177.