Information om det nya coronaviruset

februari 28, 2020 Uppdaterad 17 september, 2020.

Information, rekommendationer och råd om coronaviruset och covid-19 från Folkhälsomyndigheten. Råd till dig som är i riskgrupp och länkar till vidare information.

Enligt WHO är covid-19 en pandemi. Sjukdomen finns i alla världsdelar och kommer sannolikt att drabba alla världens länder. I Sverige har vi enligt Folkhälsomyndigheten samhällsspridning i de flesta regioner.

Covid-19 påminner om influensa, med feber och hosta. Även andningspåverkan, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk är vanliga symtom.

De flesta får lindriga besvär som går över av sig själva med egenvård i hemmet. En del blir allvarligt sjuka med exempelvis svårigheter att andas och lunginflammation.

Om du har förkylningssymtom, snuva, feber, hosta, halsont, huvudvärk, muskelvärk, mag- och tarmbesvär ska du enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer stanna hemma och undvika träffa andra.

Vad kan jag göra själv?

 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten
 • Undvik att röra vid dina ögon, din näsa och mun
 • Stanna hemma om du är sjuk
 • I den mån det går – undvik nära kontakt med personer du vet är sjuka.
 • Personer över 70 år och de som tillhör andra riskgrupper bör begränsa sina fysiskt nära kontakter med andra och helt undvika att åka med kollektivtrafik och andra allmänna färdmedel.
 • Är man över 70 bör man också undvika att handla i butiker som apotek och matvarubutiker eller vistas på andra platser där människor samlas.
 • Övriga som tillhör en riskgrupp för allvarlig sjukdom av luftvägsinfektioner generellt kan också behöva begränsa sina nära kontakter precis som de äldre. Personer som tillhör dessa riskgrupper bör rådgöra med behandlande läkare om åtgärder för att minska riskerna för allvarlig covid-19.

Källa: 1177 och Folkhälsomyndigheten

Information om vad som gäller vid covid-19

Har du frågor och funderingar?

Har du frågor och funderingar kring det nya coronaviruset och om sjukdomen covid-19 finns aktuell information och siffror samt en sida för frågor och svar på Folkhälsomyndighetens hemsida. 

Information finns också på Krismyndighetens hemsida.

Ring 113 13 om du har allmänna frågor om covid-19

Den som vill ställa allmänna frågor om covid-19 ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Ring 1177 om du behöver personlig sjukvårdsrådgivning om covid-19. 

 

Om att söka vård för andra besvär:

Patienter med akuta besvär, allvarligt olycksfall eller plötslig svår sjukdom ska kontakta sjukvården på sedvanligt sätt.

Ring telefonnummer 112 vid en nödsituation.

Är du osäker på hur allvarligt sjukdomstillstånd är, ring telefonnummer 1177 för att rådgöra med sjuksköterska.

Folkhälsomyndigheten angående riskgrupper för allvarlig sjukdom vid covid-19:

Vissa grupper kan få svårare symtom om de blir smittade med covid-19. De kan till exempel få lunginflammation och andningsbesvär. Ju äldre man är, desto större är risken för allvarlig sjukdom och död, om man dessutom har andra sjukdomar ökar risken ytterligare.

En ny stor brittisk studie om covid-19 , visar att hög ålder är den största riskfaktorn för att dö av sjukdomen. Dessutom har män ungefär dubbelt så hög risk som kvinnor att bli allvarligt sjuka och dö.

Risken för att bli allvarligt sjuk ökar gradvis med stigande ålder:

 • Den som är 60–70 år har dubbelt så hög risk att bli allvarligt sjuk, jämfört med någon som är 50–60 år.
 • Den som är 70–80 år har fem gånger högre risk att bli allvarligt sjuk, jämfört med den som är 50–60 år.
 • Risken är störst för den som är över 80 år. Då är risken för att bli allvarligt sjuk tolv gånger högre än för en person som är 50–60 år.
 • 70 år och äldre

Här nedan har vi listat vissa sjukdomar som, förutom stigande ålder, kan öka risken ytterligare. Ju högre upp på listan, desto större riskökning.

 • Organtransplantation.
 • Blodcancersjukdomar, befintliga och tidigare.
 • Neurologiska sjukdomar (t.ex. MS, Parkinson, Myastenia gravis).
 • Fetma (ökad risk med ökad grad av fetma).
 • Diabetes (mindre risk om den är välbehandlad).
 • Aktuell cancerbehandling.
 • Kronisk lungsjukdom (inklusive astma, men mycket marginellt om den är välbehandlad).
 • Stroke/demens.
 • Annan immunhämmande sjukdom eller behandling.
 • Leversjukdom.
 • Nedsatt njurfunktion.
 • Hjärt- och kärlsjukdom.

Enbart högt blodtryck ser inte ut att öka risken alls enligt den brittiska studien som nämns ovan, och finns därför inte längre med på listan.

Yngre än 70 år

Personer som är yngre än 70 år kan också ha ökad risk att bli allvarligt sjuk om hen har:

 • Någon eller några av de sjukdomar som nämns ovan.
 • Någon sjukdom som innebär en ökad risk för allvarlig sjukdom vid luftvägsinfektioner.

Rådgör med din läkare

Du som har någon av ovanstående sjukdomar bör rådgöra med din läkare om vad du kan göra för att minska risken att bli sjuk i covid-19.

För mer utförlig information om de olika riskgrupperna, läs mer i Socialstyrelsens rapport: Identifiering av riskgrupper som löper störst risk att drabbas av ett särskilt allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande i covid-19

Råden från Folkhälsomyndigheten:

"Till dig som är 70 år och äldre rekommenderas att du begränsar dina nära kontakter med andra människor.

Det innebär bland annat att du så långt som möjligt ska undvika folksamlingar i exempelvis kollektivtrafik, affärer eller offentliga lokaler. Försök att hålla dig hemma, men självklart finns inget hinder att t.ex. ta en promenad och vistas ute i miljöer med få människor. Be om hjälp för exempelvis inköp av mat och andra ärenden som kan innebära nära kontakt med andra människor. 

Övriga som tillhör en riskgrupp för allvarlig sjukdom av luftvägsinfektioner generellt kan också behöva begränsa sina nära kontakter precis som de äldre. Personer som tillhör dessa riskgrupper bör rådgöra med behandlande läkare om åtgärder för att minska riskerna för allvarlig covid-19."

Särskilda råd för personer i riskzonen 

Riksförbundet HjärtLung hänvisar också till den norska motsvarigheten Folkhelseinstituttet som ger följande råd till personer i riskgrupp:

 • Håll dig hemma så mycket som möjligt
 • Se till att du har nödvändig medicin tillgänglig - Regeringen har beslutat att begränsa möjligheten att plocka ut läkemedel. Från och med 1 april går det inte att ta ut läkemedel för mer än tre månaders behov.
 • Håll dig borta från andra och undvik folkmassor
 • Begränsa resor i kollektivtrafiken om möjligt
 • Kom överens om vem som kan hjälpa dig med nödvändiga inköp
 • Undvik att ta hand om mindre barn, eftersom de ofta har inga eller milda symtom på covid-19 och kan smitta dig som är i riskzonen
 • Om personen du bor med inte mår bra (speciellt om du misstänker covid-19), begränsa din kontakttid.
  Källa: Folkhelseinstituttet.

Vaccinera dig mot pneumokocker

Vanligt vaccin mot pneumokocker kan skydda mot en viss lunginflammation som i vissa fall drabbar covidpatienter. Tidiga rapporter från Kina visade att covid-19-lunginflammationen orsakas av viruset i sig. Lunginflammation kan orsakas både av både virus och bakterier. 

Enligt Folkhälsomyndigheten ”finns troligen fall där lunginflammation är en sekundär sjukdom orsakad av bakterier”. Den vanligaste bakterietypen bakom lunginflammation är pneumokocker, som det finns vanliga vaccin emot.

Om Du tillhör en riskgrupp bör du enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation – sedan långt innan covid-19 – vaccinera dig om något av följande stämmer in på dig:

 • Du är 65 år och äldre
 • Du har en kronisk hjärt- eller lungsjukdom
 • Du har nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (som vid till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder.
 • Du har kronisk lever- eller njursvikt
 • Du har diabetes
 • Du har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.

Källor: Folkhälsomyndigheten, Vårdguiden 1177, Världshälsoorganisationen WHO, Dagens Nyheter

Fråga din vårdgivare om de erbjuder hembesök för pneumokockvaccination.

Folkhälsomyndighetens budskap:

Var och en med symtom, även milda ska begränsa sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Gäller både jobb och privat. 

 • Stanna hemma tills du känner dig frisk - och vänta ytterligare två dygn
 • Absolut inte ha "närkontakt med personer över 70 år"
 • Särskilt viktigt att de som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre och riskgrupper inte arbetar om de får symptom. Besöksförbud på sjukhus och äldreboenden.
 • Ideella föreningar bör om möjligt skjuta upp årsmöten och likande, om mötet kräver att deltagarna träffas på samma plats.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Några vanliga frågor med svar hämtat från Folkhälsomyndighetens webbsida.

Vilka är symtomen på covid-19?

"Sjukdomen är hos de flesta en luftvägsinfektion och en rad olika symtom kan förekomma, de symtom som rapporterats är framförallt:

 • hosta
 • feber
 • andningsbesvär
 • snuva
 • nästäppa
 • halsont
 • huvudvärk
 • illamående
 • muskel- och ledvärk

En person som insjuknar i covid-19 kan uppvisa ett eller flera av dessa symtom. Det är ganska vanligt att man förlorar luktsinnet, och därmed smaksinnet, under en tid i samband med infektion i de övre luftvägarna. Även diarré har omnämnts.

Man kan inte baserat på bara symtomen avgöra om det är covid-19 eller annan infektion. För det krävs ett test som analyseras i laboratorium.

Läs mer om symtom på covid-19

Uppdaterad: 2020-07-06

Hur skyddar jag mig själv och andra?

Vi har alla ett personligt ansvar och en skyldighet att göra vad vi kan för att förhindra smittspridningen av sjukdomen covid-19.

Det här kan du göra:

 • Stanna hemma när du är sjuk. Du som har en konstaterad covid19-infektion ska stanna hemma i minst sju dagar efter att du insjuknade, du ska även ha varit feberfri i två dagar och tydligt känna dig bättre.
 • Du ska testa dig om dina symtom inte går över inom ett dygn eller om symtomen inte har någon annan förklaring som t.ex. allergi, migrän eller liknande. Kontakta 1177.se eller motsvarande i din region för råd om provtagning. Det är alltid regionen som utifrån de regionala förutsättningarna styr vilka som testas i respektive region.
 • Var noga med din handhygien: tvätta händerna med tvål och vatten i minst 20 sekunder. Om möjligheten till handtvätt är begränsad kan handsprit vara ett alternativ. Se till att handspriten innehåller minst 60 % alkohol.
 • Undvik att röra vid ansiktet (ögon, näsa och mun) innan du har tvättat händerna. Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk.
 • Håll ett avstånd till andra människor, både inomhus och utomhus på platser där människor samlas, till exempel i butiker, köpcentrum, på museer, bibliotek, servicekontor, badplatser, campingplatser och uteställen.
 • Avstå från att anordna eller delta i större sociala sammanhang, såsom fester, begravningar, dop, kalas och bröllop.
 • Håll ett avstånd till andra människor på idrottsplatser, i badhus, på gym och i andra träningslokaler. Undvik att byta om i allmänna omklädningsrum.
 • Vid resor inom Sverige bör du om möjligt färdas på ett annat sätt än med allmänna färdmedel eller kollektivtrafiken, till exempel gå eller cykla.
 • Den som behöver resa med allmänna färdmedel eller kollektivt bör i första hand välja ett alternativ där det går att boka en sittplats, t.ex. tåg. Vi råder så många som möjligt att undvika resor med allmänna färdmedel eller kollektivtrafik där det inte går att boka sittplats, t.ex. spårvagnar, tunnelbanor och stadsbussar. Går inte det, är det viktigt att hålla ett avstånd till andra människor och följa de anvisningar som gäller i kollektivtrafiken.
 • Undvik att resa i rusningstid.

Skydda dig själv och andra från smittspridning

Allmänna råd

Uppdaterad: 2020-09-11

Jag är 70 år, hur ska jag bete mig för att skydda mig nu när det pågår smittspridning ute i samhället?

För att undvika att bli smittad uppmanar vi dig som är 70 år eller äldre att begränsa dina nära kontakter.

Från och med den 13 juni kan du resa om du är symtomfri, men använd i första hand egna färdmedel eller andra allmänna färdmedel som går att boka.

Du bör låta bli att åka med kollektivtrafiken, exempelvis buss, tåg, tunnelbana och spårvagn, handla i butiker eller vistas i lokaler där det finns många människor samtidigt. Ta istället hjälp av anhöriga eller grannar för att till exempel handla mat, hämta ut mediciner på apoteket eller uträtta andra ärenden.

Det är vanligt att känna oro, osäkerhet och ensamhet i en situation då man behöver hålla sig från andra människor. Det du kan göra för att det ska kännas bättre är till exempel att gå ut på promenader, men kom ihåg att hålla avstånd till andra. Håll kontakten med dina anhöriga och vänner via telefon, dator och sociala medier.

Läs om tips till dig som är 70 år eller äldre, på hur du kan träffa nära och kära i coronatider.

Tänk på att det här handlar om en begränsad tid. Försök att sysselsätta dig med det du tycker är roligt och stimulerande.

Tips och råd för att minska din oro (Röda Korset)

Ring Äldrelinjen om du behöver prata med någon (MIND)

Uppdaterad: 2020-06-12

För fler frågor på Folkhälsomyndighetens hemsida:

Folkhälsomyndighetens logga.

Så tvättar du händerna - en film från 1177


Många sjukdomar kan spridas genom kontakt med händer. Genom att tvätta händerna kan du undvika att själv bli sjuk och att smitta andra om du redan är sjuk. En film från 1177.

Många sjukdomar kan spridas genom kontakt med händer. Genom att tvätta händerna kan du undvika att själv bli sjuk och att smitta andra om du redan är sjuk. En film från 1177.

Goda råd för oroliga tankar

När vi utsätts för olika kriser som till exempel covid-19, orsakar det oro vilket kan leda till depression. Få goda råd om hur du kan må bra trots kriser.

När vi utsätts för olika kriser som till exempel covid-19, orsakar det oro vilket kan leda till depression. Få goda råd om hur du kan må bra trots kriser.