Information om corona-viruset och om covid-19

februari 28, 2020 Uppdaterad 22 december 2023

Information, rekommendationer och råd om coronaviruset och covid-19 från Folkhälsomyndigheten och MSB. Råd till dig som är i riskgrupp och länkar till vidare information.

Covid-19 påminner om influensa, med feber och hosta. Även andningspåverkan, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk är vanliga symtom. Vissa får smakbortfall.

De flesta får lindriga besvär som går över med egenvård i hemmet. En del blir allvarligt sjuka med exempelvis svårigheter att andas och lunginflammation.

En del får postcovid efter covid-19: De har fortfarande symtom efter att infektionen är över, eller får nya symtom senare. För de flesta avtar symtomen gradvis, men vissa behöver utredning, behandling och rehabilitering. 

Om du har förkylningssymtom, snuva, feber, hosta, halsont, huvudvärk, muskelvärk ska du stanna hemma och undvika träffa andra.

Sedan den 1 april 2022 klassas covid-19 inte längre som allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom.

Vaccination

Att vaccinera sig är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar följande:

 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer i åldrarna 50–64 år förstärker sitt skydd mot allvarlig sjukdom i covid-19 med en påfyllnadsdos vaccin inför vintersäsongen 2023/2024.
 • Personer i åldern 65–79 år samt personer i riskgrupp som är 18 år och äldre, rekommenderas en dos under perioden 1 mars 2023–29 februari 2024. Dosen bör i första hand ges inför höst- och vintersäsongen 2023. Rekommendationen gäller oavsett tidigare antal doser.
 • Rekommendation gäller alla som har ökad risk för allvarlig covid-19-sjukdom: gravida, personer med nedsatt immunförsvar, personer med hjärt- och lungsjukdom med flera grupper. De finns listade på sidan Information till riskgrupper om covid-19.
 • vuxna 18–64 år rekommenderas vaccination med tre doser, som enligt nuvarande rekommendation. Den som vill ta ytterligare en påfyllnadsdos, dos 4, inför kommande säsong kan göra det. 

Information om vaccinationen: Bra att veta om din vaccination mot covid-19

På webbplatsen 1177.se kan du läsa om hur vaccinationen går till just där du bor och när du kan få din påfyllnadsdos: Så gör du för att vaccinera dig mot covid-19 (1177.se)

Varje region sköter det faktiska vaccinationsarbete för sina regioninvånare.

Källa: 1177, Folkhälsomyndigheten, Krisinformation.se

Folkhälsomyndighetens allmänna råd:

Stanna hemma om du är sjuk

Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk och har symtom som kan vara covid-19. Det gäller också om du har tagit ett självtest som är negativt.

Ring telefonnummer 1177 om du behöver hjälp med att bedöma dina symtom eller råd om var du kan söka vård.

På 1177.se finns information om hur testningen går till där du befinner dig.

Särskilda rekommendationer för att skydda dig som är ovaccinerad

Om du är vuxen och inte har vaccinerat dig bör du vara särskilt försiktig. Det innebär att du bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus. Ovaccinerade som tillhör en medicinsk riskgrupp löper större risk att bli allvarligt sjuka. Risken för allvarlig sjukdom ökar även med stigande ålder.

Riskgrupper covid-19 (Socialstyrelsen.se)
Läs mer på Krisinformation.se

Har du frågor och funderingar?

Har du frågor och funderingar kring det nya coronaviruset och om sjukdomen covid-19 finns aktuell information och siffror samt en sida för frågor och svar på Folkhälsomyndighetens hemsida. 

Information finns också på Krismyndighetens hemsida.

FHM angående riskgrupper för allvarlig sjukdom vid covid-19:

Vissa grupper kan få svårare symtom om de blir smittade med covid-19. De kan till exempel få lunginflammation och andningsbesvär. Ju äldre man är, desto större är risken för allvarlig sjukdom och död, om man dessutom har andra sjukdomar ökar risken ytterligare.

En brittisk studie kring covid-19, visar att hög ålder är den största riskfaktorn för att dö av sjukdomen. Dessutom har män dubbelt så hög risk som kvinnor att bli allvarligt sjuka och dö.

Risken för att bli allvarligt sjuk ökar gradvis med stigande ålder:

 • Den som är 60–70 år har dubbelt så hög risk att bli allvarligt sjuk, jämfört med någon som är 50–60 år.
 • Den som är 70–80 år har fem gånger högre risk att bli allvarligt sjuk, jämfört med den som är 50–60 år.
 • Risken är störst för den som är över 80 år. Då är risken för att bli allvarligt sjuk tolv gånger högre än för en person som är 50–60 år.
 • 70 år och äldre

Här nedan har vi listat vissa sjukdomar som, förutom stigande ålder, kan öka risken ytterligare. Ju högre upp på listan, desto större riskökning.

 • Organtransplantation
 • Blodcancersjukdomar, befintliga och tidigare
 • Neurologiska sjukdomar som lett till påverkad andningsfunktion
 • Fetma (ökad risk med ökad grad av fetma)
 • Diabetes (mindre risk om den är välbehandlad)
 • Aktuell cancerbehandling
 • Kronisk lungsjukdom
 • Stroke/demens
 • Annan immunhämmande sjukdom eller behandling
 • Leversjukdom
 • Nedsatt njurfunktion
 • Hjärt- och kärlsjukdom inklusive hypertoni

Astma ger bara en liten riskökning om den är svårbehandlad och instabil.

Rådgör med din läkare

Du som har någon av ovanstående sjukdomar bör rådgöra med din läkare om vad du kan göra för att minska risken att bli sjuk i covid-19.

Grupper av individer som löper störst risk att drabbas av särskilt allvarlig sjukdomsutveckling vid insjuknande i covid-19

För mer utförlig information om de olika riskgrupperna, läs mer i Socialstyrelsens rapport:

Vaccinera dig mot pneumokocker

Vanligt vaccin mot pneumokocker kan skydda mot en viss lunginflammation som i vissa fall drabbar covidpatienter. Tidiga rapporter från Kina visade att covid-19-lunginflammationen orsakas av viruset i sig. Lunginflammation kan orsakas både av både virus och bakterier. 

Enligt Folkhälsomyndigheten ”finns troligen fall där lunginflammation är en sekundär sjukdom orsakad av bakterier”. Den vanligaste bakterietypen bakom lunginflammation är pneumokocker, som det finns vanliga vaccin emot.

Om Du tillhör en riskgrupp bör du enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation – sedan långt innan covid-19 – vaccinera dig om något av följande stämmer in på dig:

 • Du är 65 år och äldre
 • Du har en kronisk hjärt- eller lungsjukdom
 • Du har nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (som vid till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder.
 • Du har kronisk lever- eller njursvikt
 • Du har diabetes
 • Du har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.

Källor: Folkhälsomyndigheten, Vårdguiden 1177, Världshälsoorganisationen WHO, Dagens Nyheter

Fråga din vårdgivare om de erbjuder hembesök för pneumokockvaccination.

Tips och råd för att minska din oro (Röda Korset)

Ring Äldrelinjen om du behöver prata med någon (MIND)

För fler frågor på Folkhälsomyndighetens hemsida:

Tips och råd om rehabilitering i tider av covid-19

Behovet av rehabilitering är stort både hos de som haft covid-19 och hos de i riskgrupp som blivit mindre aktiva på grund av pandemirestriktioner. André Nyberg är fysioterapeut vid Umeå universitet.

Behovet av rehabilitering är stort både hos dem som haft covid-19 och hos dem i riskgrupp som blivit mindre aktiva på grund av pandemirestriktioner. Vi talar med fysioterapeut André Nyberg, docent avdelningen för fysioterapi vid Umeå universitet.

SR vetenskap om corona

Sjukdomarna som ökar risken för svår covid-19

Covid-19 kan slå hårt framför allt mot äldre. Men det finns också en del sjukdomar som kan förvärra läget för en covid-19-patient. Från SR Vetenskapsradion.

Covid-19 kan slå hårt framför allt mot äldre. Men det finns också en del sjukdomar som kan förvärra läget för en covid-19-patient. Vilka då, och varför? Informativt program från SR Vetenskapsradion.

Så tvättar du händerna - en film från 1177


Många sjukdomar kan spridas genom kontakt med händer. Genom att tvätta händerna kan du undvika att själv bli sjuk och att smitta andra om du redan är sjuk. En film från 1177.

Många sjukdomar kan spridas genom kontakt med händer. Genom att tvätta händerna kan du undvika att själv bli sjuk och att smitta andra om du redan är sjuk. En film från 1177.

Försäkringskassan

Coronaviruset - det här gäller

Försäkringskassan om reglerna för smittbärarpenning, sjukpenning, ersättning för vab och ersättning för deltagande i program hos Arbetsförmedlingen med anledning av coronaviruset. 

Försäkringskassan om reglerna för smittbärarpenning, sjukpenning, ersättning för vab och ersättning för deltagande i program hos Arbetsförmedlingen med anledning av coronaviruset.