Daglig hälsorapport sparade 250 000 kronor på fyra månader

Borgholms hälsocentral lät 16 äldre personer med hjärtsvikt rapportera sitt hälsotillstånd dagligen. Det gjordes på nätet med några enkla knapptryck. Resultatet blev ”Färre läkarbesök, inga akuta inläggningar på sjukhus och en besparing på 250 000 kronor”, skriver Dagens Samhälle.

Rapporteringen av hälsotillståndet sker med en särskild lättanvänd kommunikationsplatta uppkopplad via mobilnätet. Tidningen skriver om en 90-årig patient som varje dag rapporterar blodtryck, vikt, puls, syresättning och temperatur. En gång i veckan har hon videosamtal med hälsocentralen via kommunikationsplattan. Det får henne att känna en stor trygghet, en trygghet som även personalen på vårdcentralen vittnar om.

Från 38 sjukhusinläggningar till 0

För att utvärdera arbetet gjordes en pilotstudie under fyra månader sommaren 2018. Den följde 16 hjärtsviktspatienter som dagligen rapporterade via nätet. Resultaten var häpnadsväckande, skriver Dagens Samhälle.

Samma sommarperiod året innan hade 16 av patienterna lagts in på sjukhus inte mindre än 38 gånger med hälsoproblem kopplade till hjärtsvikten. Den här sommaren var siffran noll.

23 läkarbesök hade blivit 3, och 47 besök hos sjuksköterska hade istället blivit 14 besök. Däremot gjordes 128 digitala besök. Totalt innebar det att personalen på hälsocentralen lade ner något mindre tid än året innan, samtidigt som patienterna mådde bättre.

Hälsocentralens chef Åke Åkesson berättar hur resultaten överträffade vad han hade vågat hoppas på. De kommer därför att fortsätta med detta sätt att arbeta och även utöka till andra patientgrupper.

Sparade 250 000 på fyra månader

Totalt blev besparingen 250 000 kronor på fyra månader tack vare de 16 patienternas minskade behov av läkarbesök och vårddygn på sjukhus. Om man räknar om det till de 220 000 personer i hela landet som är inskrivna i hemsjukvård, då är det här ett arbetssätt som skulle kunna ge en årlig besparing på 10 miljarder kronor

– Den samhällsekonomiska vinsten av att digitalisera vården för yngre och friska personer är inte helt klarlagd, men vi kan visa en tydlig vinst av att digitalisera vården för de mest sjuka äldre säger, Åke Åkesson till Cecilia Granestrand på Dagens Samhälle.