Ditt möte med vården

Som person med en långvarig eller kronisk sjukdom har du ofta speciella behov i mötet med vården. Så här vill Riksförbundet HjärtLung att ditt möte med hälso- och sjukvården ska se ut.

Som patient har du lätt att komma i kontakt med vården. De vårdinsatser som sedan beslutas utgår från din personliga berättelse som formuleras i en hälsoplan. Dina vårdinsatser präglas av kontinuitet där rätt information delas mellan dig och din vårdgivare. Informationen är saklig, entydig och situationsanpassad och ger stöd till din egenvård. Du har en fast vårdkontakt och vården samlas kring dig.

Partnerskap – en fast vårdkontakt

En kontinuerlig relation är särskilt viktig för personer som har stora behov under längre tid. För dessa personer ska vården erbjuda en fast vårdkontakt som är någon ur teamet. Det kan vara en sjuksköterska, läkare, arbetsterapeut, fysioterapeut eller dietist – utifrån personens behov och önskemål.

Partnerskap med en fast vårdkontakt innebär följande:

 • Personlig kunskap om dig
  Vi vill att din fasta vårdkontakt över tid ska få en personlig kunskap om dig som patient och dina preferenser.
 • Trygghet och kontinuitet
  Din fasta vårdkontakt tillgodoser ditt behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet.
 • Koordinerar samverkan
  Den fasta vårdkontakten har också till uppgift att koordinera samverkan inom vårdteamet.
 • Hälsocoach
  En fast vårdkontakt kan även fungera som ”hälsocoach” för personer som visar tecken på sviktande hälsa.
 • Del av teamet
  Du som patient är en självklar del av teamet.

Patientberättelse – förmågor och kraft

I samtal med någon ur vårdteamet fångas personens egna drivkrafter och förmågor i en patientberättelse. Utifrån berättelsen och övriga undersökningar planeras vården gemensamt. Överenskommelsen skrivs ner i form av en hälsoplan.

En patientberättelse i din hälsoplan innebär följande:

 • Tillgång till hälsoplan
  Du har tillgång till din journal och hälsoplan.
 • Följer dig mellan olika vårdinstanser
  Olika professioner samverkar och delar information om patienten med varandra i team-baserad vård. Informationen följer patienten mellan olika vårdinstanser, till exempel mellan sjukhus och vårdcentral.
 • Egenvård
  Du som patient har tillräckligt mycket information om din sjukdom för att kunna bedriva egenvård, det vill säga åtgärder du själv kan vidta för att ha uppsikt över samt förbättra ditt tillstånd.

Personlig hälsoplan – rätt behandling

Ett huvudsyfte med en personlig hälsoplan är att patient och närstående inte ska behöva upprepa det som tidigare berättats vid kontakt med hälso- och sjukvården. Tanken är att informationen ska finnas samlad och vara enkelt åtkomlig för alla parter.

 • Dina mål
  Hälsoplanen innehåller dina mål samt kort- och långsiktig uppföljning av dessa.
 • Levande dokument
  Hälsoplanen är ett levande dokument som regelbundet ska uppdateras av både profession och dig som patient tillsammans.
 • Rätt behandling
  Du ska veta att din behandling är den rätta för dig, och att den är evidensbaserad.

Kort om personcentrerad vård

Patientberättelse, partnerskap och en personlig hälsoplan är de tre huvuddelarna i en personcentrerad vård. Den personcentrerade vården utgår från personens egen berättelse där drivkrafter och förmågor fångas upp. Tillsammans med övriga undersökningar ligger det till grund för vården. Vård, behandling och rehabilitering sker i ett partnerskap mellan dig som patient och hälso- och sjukvårdspersonalen. Du är expert på din situation medan hälso- och sjukvården är experter på medicin, rehabilitering och vård.