Sverige i världen

Sverige har mycket att lära av andra länder när det gäller att se personen i patienten. Bara 40 procent av de som har en kronisk sjukdom i Sverige har en hälsoplan. I flera andra länder är siffran 80 procent.

Jämfört med patienter i andra länder upplever patienter i Sverige att de inte har samma tillgång till information om sin vård och behandling. Det visar en enkätundersökning bland vuxna i elva länder, genomförd 2017.

Svenska patienter känner sig oinformerade

Sverige har internationellt sett låga resultat på frågor som rör om patienten har fått information. Det gäller information om vad patienterna själva ska göra när de kommer hem från sjukhuset eller vilka behandlingsmöjligheter som finns för det tillstånd de sökt för. Speciellt utmärker sig Sverige på frågan om tänkbara biverkningar vid läkemedelsbehandling – endast drygt var tredje patient har fått information om det. I flera andra länder hade minst två av tre fått denna information.

Källa: Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv – jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder