Anders Åkesson skriver i Folkhälsa: "Borsta bort skillnaderna i munhälsan"

december 21, 2023

Dagens högkostnadsskydd innebär en alltför hög tröskel för socioekonomiskt utsatta grupper. Ingen ska behöva låna pengar för att ha råd med tandvård, skriver Anders Åkesson i Svd-bilagan Folkhälsa.

I en ledare i Svd-bilagan Folkhälsa tar Riksförbundet HjärtLungs ordförande Anders Åkesson upp problemet med högkostnadsskyddet för tandvården som utesluter grupper från viktig tandvård.

"Det finns ett samband mellan dålig munhälsa och hjärt- och kärlsjukdom. Därför är det oroande att 1 av 5 inte går till tandläkaren.

Redan för 40 år sedan påvisades ett samband mellan munhälsa och hjärt-kärlsjukdom. I dag är det etablerat att personer som drabbats av en akut hjärtinfarkt har mer än dubbelt så hög sannolikhet att också lida av tandlossning. En stor svensk studie har visat på samband mellan tandlossning och ateroskleros, åderförfettning, i kärlen.

Det finns tydliga socioekonomiska skillnader i tandhälsa, där personer med lägre utbildningsnivå har en sämre tandhälsa. Ett jämlikt tandvårdssystem ska kunna ge förutsättningar för alla, oavsett ekonomiska förutsättningar, att kunna förebygga och på bästa sätt ta hand om sina tänder.

Dagens högkostnadsskydd innebär en alltför hög tröskel för socioekonomiskt utsatta grupper. Ingen ska behöva låna pengar för att ha råd med tandvård. Riksförbundet HjärtLung anser därför att ett gemensamt högkostnadsskydd för tandvården med övriga sjukvården skulle göra systemet enklare och mer begripligt för patienterna.

Tänderna är en del av kroppen och därför borde det vara självklart att tandvård skall ingå i sjukvården och att alla ska kunna ta del av den!”

folkhälsa_etta_december.JPG