Hjärtsviktsrapporten - Ingen tid att förlora

Hjärtsvikt är en allvarlig sjukdom som drabbar cirka två procent av hela befolkningen och som kräver livslång behandling. Trots att det finns effektiv behandling får hjärtsviktspatienter inte tillgång till rätt vård.

 • Endast var femte patient med nedsatt pumpförmåga får fullgod basbehandling
 • Skillnaderna mellan regioner är stora.
 • För många tar det lång tid att få en diagnos.

Det visar Riksförbundet HjärtLungs hjärtsviktsrapport ”Ingen tid att förlora”.

Andel med basbehandling - Tillgång sviktmottagning

Vården brister vid hjärtsvikt

Den medlemsundersökning som Riksförbundet HjärtLung genomförde i samband med Hjärtsviktsrapporten visar att:

 • Var femte har väntat längre än ett år innan man fick diagnos från första vårdkontakt
 • Hälften har sökt vårdcentral på grund av en sjukdomsförsämring minst en gång det senaste året
 • Nio av tio har inte en personlig behandlingsplan
 • Nio av tio har inte fysioterapeut med specialisering inom hjärtrehabilitering
 • Åtta av tio har inte blivit erbjuden patientutbildning.
 • Sju av tio hjärtsviktsmedlemmar lever med andra diagnoser som njursjukdomar, diabetes eller andra hjärt-kärlsjukdomar.

 

Fast vårdkontakt - Fysioterapeut

Är inte rustade för sin sjukdom

Patienterna med hjärtsvikt är inte rustade för att möta sin sjukdom. Få erbjuds patientutbildning. Få känner till symtomförändringar.

 • Hälften av Riksförbundet HjärtLungs medlemmar med hjärtsvikt vet inte vilka symtom de ska hålla koll på.
 • Låg kunskap om sjukdomen och de symtom som är viktiga att hålla koll på ökar risken för sjukhusinläggning.
 • Cirka var femte har lagts in på sjukhus på grund av försämring det senaste året.

 

Få har patientutbildning - kunskapen är låg om sjukdomen

Det här måste förändras i vården!

- Riksförbundet HjärtLung vill nu se följande åtgärder från regionerna:

 • Korta köerna till ultraljud för snabbare diagnos.
 • Öka blodprovstagning av NT-proBNP för att hitta fler med hjärtsvikt.
 • Satsa på fler hjärtsviktsmottagningar.
 • Stärk patienternas kunskap via patientutbildning.
 • Inför vårdförlopp för hjärtsvikt i alla regioner för en god vård.
 • Satsa på att vidareutbilda personal i hemtjänst och hemsjukvård.

Hjärtsviktsrapporten

Läs hela Riksförbundet HjärtLungs Hjärtsvikstrapporten - Ingen tid att förlora. 

Läs hela Hjärtsvikstrapporten - Ingen tid att förlora. 

Om hjärtsvikt

Läs mer om diagnosen hjärtsvikt, symtom, behandling, orsaker.

Läs mer om diagnosen hjärtsvikt.