Så här tycker våra medlemmar

I enkät-undersökningar har vi frågat våra medlemmar vad som är viktigt för dem att mötas av i vården och hur det är att leva med en kronisk sjukdom som KOL eller hjärtsvikt. 

I undersökningarna ställs riktade påståenden som till exempel: 

”Det är viktigt för mig att ha en fast vårdkontakt.”

Medlemmarna har sedan fått bedöma i vilken grad påståendet stämmer överens med deras uppfattning.

I undersökningen Medlemmarna om vården framkommer till exempel att:

  • 9 av 10 tycker att det är viktigt att ha en fast vårdkontakt.
  • 5 av 10 upplever att vården tar tillvara deras kunskap och erfarenheter av sin sjukdom
  • 3 av 10 får ofta upprepa sin sjukdomshistoria vid vårdbesök.