Oacceptabelt få patienter får rätt behandling

Endast var femte patient med nedsatt pumpförmåga får fullgod basbehandling och skillnaderna mellan regioner är stora.

Det har skett betydande framsteg i möjligheten till effektiv läkemedelsbehandling av hjärtsvikt.

En femtedel får basbehandling

Trots framstegen är det få patienter som får fullgod behandling.

Endast en femtedel av alla hjärtsviktspatienter med nedsatt pumpförmåga behandlas med de läkemedel som ingår i basbehandlingen.

Skillnaderna mellan regioner är dessutom stora.

diagram-7_besbehandling av hjärtsvikt.jpg

En trolig orsak till otillräcklig basbehandling vid hjärtsvikt med nedsatt pumpförmåga, är att läkemedel ofta sätts in i tur och ordning i stället för att alla läkemedel sätts in med låg dos under en kortare period.

En låg dos av ett läkemedel har endast något sämre effekt än full dos, jämfört med insättning av ett nytt läkemedel som ofta leder till en betydande förbättring.

Alla läkemedelsklasser ska sättas in snabbt

Det är viktigt att behandla hjärtsvikt med alla basläkemedel, även i låga doser, snarare än att använda något läkemedel i full dos.

Detta rekommenderas av European Society of Cardiology (ESC) som menar att alla läkemedelsklasser ska sättas in snabbt, helst redan vid första vårdtillfället när patienten fått sin diagnos.

Källor:

Socialstyrelsen (2021). Andel patienter med hjärtsvikt som behandlas med
MRA/BB/RAAS.
Nätverket för Sveriges läkemedelskommittéer, LOK (2023).
Läkemedelsbehandling vid kronisk hjärtsvikt.
European Society of Cardiology (2023). 2023 Focused Update of the 2021
ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart
failure.