Fast vårdkontakt och fysioterapi

En fast vårdkontakt skapar trygghet och fysisk aktivitet är bra för de allra flesta med hjärtsvikt.

En fast vårdkontakt skapar trygghet

En fast vårdkontakt skapar trygghet och patienter behöver inte upprepa sin sjukdomshistoria vid varje besök.

diagram-5_har du en fast vårdkontakt_webb.jpg

Fysioterapi är en viktig del av behandlingen

Ett besök hos en fysioterapeut för ett funktionstest och att börja med träning ingår i behandlingen.

På en hjärtsviktsmottagning ska alla patienter erbjudas att antingen lägga upp ett enskilt träningsprogram eller att delta i grupp för hjärtsviktsträning.

För de som har hjärtsjukdomar kan det kännas skrämmande när pulsen stiger, men fysisk aktivitet är bra för de allra flesta personer med hjärtsvikt.

diagram-2_har-du-en-sjukgymnast_webb.jpg