Få har fått patientutbildning

Kunskap om sin diagnos är avgörande för att kunna möta sin sjukdom, men åtta av tio som lever med hjärtsvikt har inte blivit erbjudna att gå en utbildning via vården enligt Riksförbundet HjärtLungs senaste medlemsundersökning.

Det är dags för en förändring där patientutbildning blir en standard i vård av hjärtsvikt.

Riksförbundet HjärtLung har med stöd av Socialstyrelsen tagit fram patientutbildningen Aktiv med hjärtsvikt. En patientutbildning som är tillgänglig kostnadsfritt för alla vårdcentraler, kliniker och sjukhus för att stödja patienter i hanteringen av sin sjukdom.

Utbildningen varvar kunskaper med praktiska uppgifter, filmer och faktablad för att göra det möjligt för deltagarna att ta till sig materialet och omsätta kunskapen till praktisk handling i vardagen.

Fokus ligger på det som deltagaren kan göra själv för att må så bra som möjligt med sin sjukdom.
Här hittar du Riksförbundet HjärtLungs patientutbildningar.

diagram-6_har du blivit erbjuden.jpg