Få patienter knutna till en hjärtsviktsmottagning

Efter att diagnosen är konstaterad är det avgörande att hjärtsviktspatienter får rätt stöd och omhändertagande. Här är hjärtsviktsmottagningar ett viktigt nav.

På mottagningen arbetar sjuksköterskor med specialkompetens inom hjärtsvikt som kan följa patientens behandling tillsammans med behandlande läkare.

På många mottagningar består teamet också av andra professioner som fysioterapeut och psykolog.

Minskar antalet sjukhusinläggningar

Det finns starkt vetenskapligt stöd för att hjärtsviktsmottagningar minskar antalet sjukhusinläggningar och höjer livskvaliteten för patienter med hjärtsvikt.

Trots detta är det få patienter som får rätt omhändertagande, endast varannan av Riksförbundet HjärtLungs medlemmar som lever med hjärtsvikt vårdas i dag vid en hjärtsviktsmottagning.

diagram-9_har du tillgång till.jpg

Bristen i tillgång till hjärtsviktsmottagningar understryker att hjärtsviktsvården behöver organiseras bättre.

För att vårda hjärtsvikt framgångsrikt är regelbunden uppföljning och kontinuitet avgörande, särskilt vid insättning av behandling och vid en eventuell försämring.

Hjärtsviktsmottagningar säkerställer en god vård

Hjärtsviktsmottagningar bidrar till trygghet för patienterna och ett mer strukturerat och effektivt omhändertagande.

För att säkerställa en god vård av hjärtsvikt behövs det fler hjärtsviktsmottagningar, och mottagningarna behöver finnas i hela landet för att säkra en jämlik hjärtsviktsvård för alla patienter.

Det är oroande att var femte patient i riksförbundets medlemsundersökning beskriver att de aldrig har blivit kallade till någon form av uppföljning.

Det understryker behovet av fler hjärtsviktsmottagningar för att säkerställa regelbunden och effektiv uppföljning för alla med hjärtsvikt.

Källor:

Stromberg A, et al. (2003). Nurse-led heart failure clinics improve survival and
self-care behaviour in patients with heart failure: results from a prospective,
randomised trial.
Riksförbundet HjärtLung (2024). Medlemsundersökning hjärtsvikt.
Riksförbundet HjärtLung (2024). Medlemsundersökning hjärtsvikt.