Att leva med hjärtsvikt

Riksförbundet Hjärtlung har genomfört en enkätundersökning bland sina medlemmar med hjärtsvikt för att kartlägga hur man upplever sin diagnos och den vård man har. Undersökningen visar att 3 av 10 anger att de gått längre än tre år med symtom innan de fick diagnos.

Undersökningen Att leva med hjärtsvikt  skickades ut till 9000 av Riksförbundet HjärtLungs medlemmar. Av de 3525 som svarade uppgav 670 att de har hjärtsvikt. 80 %, det vill säga 535 medlemmar (204 kvinnor, 323 män)  svarade på närmare 60 problempåståenden och fick bedöma hur stora de upplever problemen i relation till sin diagnos. 

Undersökningen genomfördes 2018 i samarbete med Mistat.

Här kan du ta del av vår sammanställning (pdf)

Resultat från sammanställningen:

  • Varannan medlem med hjärtsvikt är orolig över hur deras hjärtsvikt kommer att utveckla sig och upplever att deras sociala liv begränsas.
  • Varannan är frustrerad över att vardagslivet begränsas av hjärtsvikten, som t. ex att dammsuga, handla.
  • 46 procent uppger att det känns jobbigt att inte träffa samma läkare varje gång
  • 44 procent upplever att det inte finns tillräcklig kunskap om hjärtsvikt i samhället
  • 43 procent tycker att vården är dålig på att ta kontakt för att följa upp hur behandlingen fungerar
  • 41 procent uppger att de känner sig förtvivlade över att de inte kan leva ett ”normalt” liv med sin sjukdom
  • 3 av 10 anger att de gått mer än 3 år med symtom innan de fick diagnos
  • Endast 1 av 4 uppger att de delta i sjukgymnastik

Så tolkar du sammanställningen:

I undersökningen har vi ställt riktade påståenden till medlemmarna med hjärtsvikt. Exempel: ”Jag är orolig över hur min hjärtsvikt kommer att utvecklas de närmaste åren och hur det kommer att påverka min livskvalitet”.

Vi bad medlemmarna med hjärtsvikt bedöma hur stort problemet är på en skala 0 (inget) till 7 (stort). Man kunde även ge svaret "inte relevant" eller att välja att inte svara alls. De som inte svarat alls är borttagna ur sammanställningen. Svarsalternativen 5 till 7 bedöms som ett över genomsnittet stort problem.