Att upptäcka förmaksflimmer i tid

Flimmerrapporten handlar om upptäckt och vård av förmaksflimmer, en folksjukdom som innebär att hjärtat inte fungerar som det ska och som obehandlad ökar risken för stroke.

Med Flimmerrapporten vill Riksförbundet HjärtLung sätta ljuset på förmaksflimmer, en folksjukdom som innebär att hjärtat inte fungerar som det ska.

Om flimret upptäcks finns det goda möjligheter till behandling men oupptäckt är den en av de vanligaste anledningarna till att man drabbas av stroke.

127 000 oupptäckta förmaksflimmer

I dag lever uppskattningsvis 526 000 personer i Sverige med förmaksflimmer. Av dem har runt 399 000 fått sin diagnos medan uppskattningsvis 127 000 fall fortfarande är oupptäckta.

Det finns således mycket att vinna på en bättre flimmervård. Rapporten visar att det skett framsteg men att det finns mycket kvar att göra.

Vad behöver göras?

  • Det behövs satsningar på ökad diagnostik där opportunistisk screening är en självklar del.
  • Alla patienter bör ha tillgång till specialiserade flimmermottagningar 
  • Patientutbildningar ska erbjudas alla som får en flimmerdiagnos.

Att göra detta ger mångfalt tillbaka i form av räddade liv och minskade sjukhusinläggningar.

Vår förhoppning är att många ska lära sig mer och inspireras till förändring, så att människor som lever med förmaksflimmer ska kunna leva ett bra liv.

Flimmerrapport 2023_ettabild.jpg

Flimmerrapporten 2023

Läs hela Flimmerrapporten 2023.

Att upptäcka förmaksflimmer i tid.

Flimmerrapporten i Nyhetsmorgon TV4

Docent Johan Engdahl pratar förmaksflimmer och programledaren tar tum-EKG med anledning av Stroke-dagen och Riksförbundet HjärtLungs släpp av Flimmerrapporten.

Docent Johan Engdahl pratar förmaksflimmer och programledaren tar tum-EKG med anledning av Stroke-dagen och Riksförbundet HjärtLungs släpp av Flimmerrapporten

Flimmerrapporten i Aftonbladet

Läs reportaget om Flimmerrapporten och om förmaksflimmer på Aftonbladets hemsida. (bakom betalvägg)

Läs reportaget om Flimmerrapporten och om förmaksflimmer på Aftonbladets hemsida. (bakom betalvägg)

Flimmerrapporten 2021

En ny rapport om förmaksflimmer från Riksförbundet HjärtLung. Läs den här!

Flimmerrapporten - Att leva med förmaksflimmer