Ljuset på våra dolda folksjukdomar

Mellan 2015 och 2017 drev Riksförbundet HjärtLung kampanjen Ljuset på. Syftet var att uppmärksamma dolda folksjukdomar och visa vikten av tidig diagnos och insatt behandling.

Den riksomfattande kampanjen Ljuset På tog sin utgångspunkt i att de tre dolda folksjukdomarna hjärtsvikt, förmaksflimmer och KOL, berör närmare en miljon människor i Sverige och en majoritet av dem vet inte om att de har sjukdomen och har inte fått diagnos.

Utgångspunkten 2015:

  • Drygt 400 000 svenskar har hjärtsvikt
  • Mer än 300 000 svenskar har förmaksflimmer
  • Ungefär 500 000 svenskar har KOL

Kampanjen genomfördes tillsammans med nationella kvalitetsregistren RiksSvikt, Auricula och Luftvägsregistret.

På Alla hjärtans dag 2017 summerades kampanjen genom att rapporten Ljuset på dolda folksjukdomar överlämnades till folkhälsominister Gabriel Wikström.

Rapport: Ljuset på dolda folksjukdomar

På Alla hjärtans dag tisdagen den 14 februari 2017 summerades kampanjen genom att rapporten Ljuset på dolda folksjukdomar överlämnades till folkhälsominister Gabriel Wikström.

 

Ljuset på - rapport

Ljuset på-kampanjen har satt fokus på tre diagnoser; KOL, förmaksflimmer och hjärtsvikt. Vi har konstaterat att de tre diagnoserna visar upp en likartad problembild när det gäller omfattning, diagnostisering och mörkertal. 

Ljuset på-kampanjen har satt fokus på tre diagnoser; KOL, förmaksflimmer och hjärtsvikt. 

HjärtLungs slutseminarium av Ljuset På

Film från slutseminariet av kampanjen Ljuset På våra dolda folksjukdomar. Från Myntkabinettet den 14 februari 2017. 

Film från slutseminariet av kampanjen Ljuset På våra dolda folksjukdomar. Från Myntkabinettet den 14 februari 2017.

Ljuset På - film om kampanjen

Vi får ta del av några av alla de aktiviteter som HjärtLungs föreningar gjort under två års kampanjen Ljuset på! Riksförbundets Förbundsordförande Inger Ros berättar inledningsvis om kampanjen. Därefter besöker vi några av alla de HjärtLung föreningar som gjort olika aktiviteter under tvåårs kampanj Ljuset på! de dolda folksjukdomarna kol, hjärtsvikt och förmaksflimmer.

Vi får ta del av några av alla de aktiviteter som HjärtLungs föreningar gjort under två års kampanjen Ljuset på! Riksförbundets Förbundsordförande Inger Ros berättar inledningsvis om kampanjen.

Almedalen 2016 - Från passiva vårdtagare till aktiva egenvårdare?

Film från seminariet i Almedalen 2016 - Från passiva vårdtagare till aktiva egenvårdare?
Riksförbundet HjärtLung bjöd in till samtal om hur stat, landsting och patientrörelse tillsammans kan stärka människor inför mötet med hälso- och sjukvården, var och en utifrån sina egna förutsättningar.

Film från seminariet i Almedalen 2016 - Från passiva vårdtagare till aktiva egenvårdare?

Ljuset på - film från seminariet i Almedalen 2015

Film från Ljuset på! - seminariet i Almedalen den 1 juli 2015. Med bland andra Anna Starbrink, (FP) hälso- och sjukvårdslandstingsråd i Stockholms läns landsting, Veronica Palm, (S), vice ordförande Socialutskottet och Inger Ros förbundsordförande HjärtLung.

Film från Ljuset på! - seminariet i Almedalen den 1 juli 2015.