Webbinarier: Anders möter

Anders möter är en serie webbinarier där vår förbundsordförande Anders Åkesson träffar intressanta personer och utifrån ett patientperspektiv diskuterar frågor som är intressanta för människor med hjärt-, kärl- eller lungsjukdom. Här kan du se repriser, samt anmäla dig till kommande webbinarier.

Kommande webbinarium:

Anders möter Malin Grape, ambassadör i arbetet mot antimikrobiell resistens

I det här avsnittet av Riksförbundet HjärtLungs webbinarie-serie Anders möter träffar vår förbundsordförande Anders Åkesson Malin Grape, som leder Socialdepartementets arbete mot antibiotikaresistens. AMR, antimikrobiell resistens, hotar både liv och vår gemensamma sjukvård. Personer som lever med våra diagnoser, t.ex. KOL-patienter med infektioner, drabbas när det blir allt svårare att hitta effektiva antibiotika på grund av resistensutveckling. Samtalet kommer handla om faran med antibiotikaresistens. 

Anmäl dig till webbinariet här: Anders möter Malin Grape

 

Repriser:

Anders möter Jean-Luc af Geijerstam, generaldirektör på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

Jean-Luc af Geijerstam är ordförande för den parlamentariska kommitté som ska ge förslag om ett helt eller delvis förstatligande av vården. Vi ser redan idag en bristande likvärdighet avseende tillgänglighet och kvalitet över landet. Till det ska läggas behovet av en mer personcentrerad nära vård som behöver innefatta en ökad samverkan mellan vården och patientrepresentanter. Detta är ett samtal om framtidens vård, något som berör oss alla.

 

Anders möter Annica Ravn-Fischer, docent och överläkare i kardiologi

Vår förbundsordförande Anders Åkesson och Annica Ravn-Fischer samtalar om varför en jämlik vård är viktigt och hur hjärtsjukvården kan bli mer jämlik. Att alla ska ha tillgång till en bra bassjukvård uppfylls tyvärr inte idag. Det finns stora skillnader i organisation, behandling och mellan vårdnivåer. Dessutom i geografi, demografi och socioekonomi.

 

Anders möter Kristina Sparreljung, generalsekreterare på Hjärt-Lungfonden

I detta avsnitt av Riksförbundet HjärtLungs serie Anders möter träffar vår förbundsordförande Anders Åkesson Kristina Sparreljung, generalsekreterare på Hjärt-Lungfonden. Vi får bland annat exempel på viktiga resultat ur den hjärt- och lungforskning som Hjärt-Lungfonden valt att stödja och om ny kunskap som kan ge människor ett längre och friskare liv samt betydelsen av SCAPIS-studien. 

 

Anders möter Acko Ankarberg Johansson, Sveriges sjukvårdsminister

Ett samtal om personcentrerad vård, patientorganisationernas roll och Ackos egna upplevelse som patient.