Ambulansrapporten

Med Ambulansrapporten granskar Riksförbundet HjärtLung regelbundet hur ambulansvården fungerar i Sverige. Undersökningen riktar sig direkt till ambulansvårdens stationschefer med frågor om hur de uppfattar möjligheten att leva upp till de krav som ställs. 

Genom att kartlägga hur verksamhetscheferna på Sveriges ambulansstationer uppfattar sin möjlighet att leva upp till omvärldens krav får vi en indikator på hur ambulanssjukvården fungerar.

Vi har undersökt attityder, kunskaper och agerande i frågor som rör stationens mål för Prio 1-larm, måluppfyllelse, målets beslutsfattare, frekvens av personalens kunskapsprov, utrustning i akutambulanserna och framtida utmaningar.

Sammanfattning av Ambulansrapporten 2015:

  • 8 av 10 tycker att stationerna lever upp till omvärldens krav och förväntningar
  • Lite svårare att leva upp till allmänhetens förväntningar
  • Mål för Prio-1 larm varierar mer och mer
  • 4 av 10 lever inte upp till sina uppsatta mål för Prio 1-larm
  • Få bestämmer målen själva
  • Vissa skillnader i medicinteknisk utrustning
  • 2 av 3 anser att de har den extrautrustning som krävs för att ge bästa möjliga vård
  • EKG-diagnos ställs i hög grad när den bör
  • Allt fler gör tätare kunskapsprov bland ambulanspersonalen
  • Kompetensförsörjning och det ökade antalet larm är de största utmaningarna.

Ambulansrapporten syftar till att göra allmänheten uppmärksam på hur ambulansvården fungerar och riktar sig till verksamhetschefer på Sveriges ambulansstationer.

Undersökningen har genomförts tillsammans med Demoskop 2012, 2013, 2014 och 2015.

Ambulansrapporten 2015

Riksförbundet HjärtLung vill göra allmänheten uppmärksam på hur ambulansvården fungerar i Sverige. Inom ramen för detta arbete har Demoskop fått i uppdrag att genomföra en undersökning riktad till Sveriges ambulansstationer. Undersökningen är en uppföljning till studier som gjordes 2012, 2013 och 2014.

Läs och ladda ner Ambulansrapporten 2015

Riksförbundet HjärtLung vill göra allmänheten uppmärksam på hur ambulansvården fungerar i Sverige.

Läs och ladda ner Ambulansrapporten 2015

Ambulansrapporten 2014

Riksförbundet HjärtLung vill göra allmänheten uppmärksam på hur ambulansvården fungerar i Sverige. Inom ramen för detta arbete har Demoskop fått i uppdrag att genomföra en undersökning riktad till Sveriges ambulansstationer. Undersökningen är en uppföljning till studier som gjordes 2012 och 2013.

Läs och ladda ner Ambulansrapporten 2014

Riksförbundet HjärtLung vill göra allmänheten uppmärksam på hur ambulansvården fungerar i Sverige.

Läs och ladda ner Ambulansrapporten 2014