Regional statistik mörkertalet

I dag lever uppskattningsvis 526 000 personer i Sverige med förmaksflimmer. Av dem har runt 399 000 fått sin diagnos medan uppskattningsvis 127 000 fall fortfarande är oupptäckta. De är vad som kallas mörkertalet. Det finns också stora skillnader mellan regionerna när det kommer till hur väl de lyckas med att hitta förmaksflimmer. I tabellen kan du se hur stort mörkertalet är i din region.

Regional statistik_FR_2023.JPG

Flimmerrapporten 2023

Att upptäcka förmaksflimmer i tid.

Att upptäcka förmaksflimmer i tid.