För dig som vill anlägga Hälsans stig

Hälsans stig är ett starkt varumärke. Genom att anlägga en Hälsans stig marknadsförs din kommun samtidigt som invånarna erbjuds en möjlighet att röra på sig och må bra. Hälsans stig är en friskvårdssatsning som passar många.

Läs detta innan du börjar

Konceptet ägs av Riksförbundet HjärtLung. Det innebär att Riksförbundet HjärtLungs logotype ska förekomma i samband med all marknadsföring av stigen samt att HjärtLungs lokalförening ska bjudas in till samverkan i samband med utformning, invigning och andra aktiviteter kopplade till Hälsans stig.

Kommunen ska utforma Hälsans stig enligt konceptets riktlinjer och grafiska profil samt står för kostnaderna i samband med anläggning och underhåll.

Hälsans stig marknadsförs genom kommunen, Riksförbundet HjärtLung och appen Naturkartan.

Dessa dokument behöver du under anläggningen