ForskningsStatus

ForskningsStatus är Riksförbundet HjärtLungs specialtidning om den forskning som vi stödjer via vår forskningsfond. I första hand kunskaps- och metodutveckling inom förebyggande och rehabiliterande verksamheter för personer med hjärt- och lungsjukdom.

ForskningsStatus 2016

Surfplatta gav bättre liv med hjärtsvikt

En surfplatta med tillhörande våg har hjälpt hjärtsviktspatienter att ta kontroll över sin sjukdom med högre livskvalitet och färre sjukhusdygn som resultat.

Jannike föddes med hjärtfel - nu vågar hon träna

Deltar i studie med råd och stöd till fysisk aktivitet. "Jag var nästan aldrig med på gympan", säger 27-årige mamman Jannike Viktorsson.

Läs tidningen StatusForskning 2016 online här

StatusForskning

ForskningsStatus 2015

3D-teknik ska hjälpa KOL-patienter

Ny teknik i form av 3D-visualisering ska göra informationen och utbildningen bättre till KOL-patienter. Tekniken prövas just nu i ett forskningsprojekt som Riksförbundet HjärtLung stöder. Läs artikeln här

Hjärtat stannade - kamraterna räddade Ansgars liv

När Ansgar Toscha föll ihop på fotbollsplanen drabbad av ett plötsligt hjärtstopp, räddade lagkamraterna hans liv. Nio månader efter hjärtstoppet är han tillbaka på planen. Utan varken fysiska eller kognitiva men av händelsen.

Läs tidningen StatusForskning 2015 online här

ForskningsStatus 2014ForskningsStatus 2014

Stress bakom takotsubo brustet hjärta

Brustet hjärta är en akut hjärtreaktion som förbryllar läkarna. Symtomen liknar hjärtinfarkt och drabbar främst kvinnor. I sin avhandling vid Göteborgs universitet försöker Sara Wallström komma sjukdomen på spåren.

80+ med rätt att träna

För att öka kunskapen om effekter av fysisk träning för den allra äldsta gruppen personer med kranskärlssjukdom har en studie startats vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Om effekterna av fysisk träning visar sig vara positiva bör sjukvården i större omfattning remittera också denna grupp till fysisk träning inom hjärtrehabilitering.

Läs eller ladda ned ForskningsStatus 2014

ForskningsStatus 2013ForskningsStatus 2013

Få KOL-sjuka får sjukhusbaserad rehabilitering

Alltför få personer med KOL genomgår eller har tillgång till rehabilitering. En ny studie visar att endast 0,2 procent av de 700 000 personer i Sverige som beräknas ha KOL genomgick sjukhusbaserad rehabilitering under 2011. Läs artikeln här

Skam bakom tvekan att söka akutvård vid hjärtinfarkt

Vid en hjärtinfarkt är det livsviktigt att snabbt komma under sjukhusvård. Men trots att varje minut är viktig, väntar många med att söka vård.
- Här spelar känslorna en stor roll. Det handlar om sådant som ångest, rädslor och en upplevelse av vanmakt, säger hjärtsjuksköterskan Carolin Nymark på Danderyds sjukhus i Stockholm. Läs artikeln här

Läs eller ladda ned tidningen ForskningsStatus 2013

ForskningsStatus 2012ForskningsStatus 2012

Hjärtkärlrisk börjar tidigt

Redan vid tio års ålder finns det ett samband mellan kondition, fetma och ackumulationen av riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom. Magnus Denckers forskning visar att de barn som hade sämst kondition hade fler riskfaktorer för hjärtinfarkt, som ökat blodtryck och mer bukfett. Läs artikeln här

Hjärtsjuka är rädda att träna

Fysisk träning är en viktig del av rehabiliteringen efter en hjärthändelse. Ny forskning visar att var femte patient med kranskärlssjukdom är så pass rädda att röra på sig att det kan få konsekvenser för deras rehabilitering och livskvalitet. Läs artikeln här

Läs eller ladda ned tidningen ForskningsStatus 2012