Ledare nr 7: Fantastisk akutsjukvård men brister i eftervården

I skrivande stund är det mörkt och snöstorm. Längtar till helgen när adventsljusen får lysa upp mitt hem. November är ingen höjdarmånad för mig, kan dock konstatera att november 2010 gått fort och varit lättare än vanligt. Beror säkert på mina nya och stimulerande utmaningar.

Inger Ros, ordförande i Riksförbundet HjärtLungVi har, tror jag mig kunna säga, en fantastisk akutsjukvård i hela Sverige som står redo när vi blir akut sjuka och genom en fantastisk medicinteknisk utveckling räddar många liv. Naturligtvis är ingenting så bra att det inte kan bli bättre, men vi ska vara glada över att få leva i Sverige. Dock finns stora brister i eftervården och i vården av kroniskt sjuka. Självklart varierar det i landet men det finns en samfälld uppfattning om att här behövs krafttag.

Detta nummer tar upp bland annat vikten av att jämsides med det kroppsliga återhämtandet måste också tankeprocessen få möjlighet till återhämtning. Det har stor betydelse för tillfrisknandet. Kroppen ger effekt på tankarna och tankarna på kroppen. Kort sagt kropp och själ hänger ihop. Här behöver vården och dess personal få kompletterande utbildning om vikten av att de medicinska och psykologiska faktorerna hänger intimt samman. Säkert behövs ökade resurser både i form av pengar och kompetens för att möta dessa samband. Samhällsekonomiskt kanske det rentav blir billigare.

Personligen tycker jag det är rätt lätt att förstå att om man drabbas av en hjärtinfarkt, hela kroppens livsnerv, så får man ångest och oro. Eller om man får besked om en lungsjukdom som påverkar hela vardagen, kanske en total livsomställning, så sätter det självklart sina spår i själen.
Den medicinska och psykologiska behandlingen måste gå hand i hand. Det är också viktigt att inse att förmodligen går den medicinska behandlingen fortare medan den psykologiska behandlingen kanske måste finnas tillgänglig under lång tid. Självklart är detta individuellt.

Det här är oerhört viktiga frågor att driva för oss i hjärt och lung och jag är också övertygad om att vi tillsammans med andra handikapporganisationer kan utöva stora påtryckningar.

Snart ska vi ha möte med redaktionskommittén och då kommer jag att föreslå att ett temanummer nästa år lyfter upp eftervård och rehabilitering i ett bredare perspektiv. Till exempel tror jag att vi behöver driva frågan att sjukdomar inte är säsongsbetonade utan att eftervård och rehabilitering måste finnas året om. Blir du sjuk i maj/juni kan du idag få vänta till september innan du får stöd. Det duger inte.

Till sist ett varmt tack till alla medlemmar, förtroendevalda och alla ideellt engagerade, till förbundskansliet och dess personal för det gångna året och allt arbete och engagemang. Ni gör alla ett fantastiskt jobb för alla hjärt- och lungsjuka och deras anhöriga.

En riktigt God jul och ett Gott nytt år önskar jag er alla.

Inger Ros
Förbundsordförande