Hon vill inspirera till qigong

Tillsammans med ABF, Reumatikerförbundet, Astma- och Allergiförbundet har Riksförbundet HjärtLung börjat utbilda qigong-inspiratörer. Margareta Sörensson från Öckerö är en av inspiratörerna. 

- Qigong passar alla åldrar och är en fantastisk aktivitet även när man har nedsatt rörlighet och kondition, säger Margareta Sörensson. 

Bidra till öka välmående

Qigong är en urgammal metod för fysisk och psykisk avslappning som kan bidra till ökat välmående. Enkelheten gör att alla kan utöva qigong, var som helst, utan krav på särskilda lokaler, utrustning eller förkunskaper. 

Samarbetet inleddes 2019 med utbildning av qigong-inspiratörer från lokala föreningar vid ett första gemensamt utbildningstillfälle. 

Lokala qigong-cirklar 

- Förhoppningen är att personerna sedan vill hålla qigong-cirklar på hemorten, säger Helene Silfver ansvarig för projektet på Riksförbundet HjärtLung. Människor med hjärt-, kärl- eller lungsjukdom, reumatisk sjukdom, eller allergisjukdom är ofta i behov av att stärka sin hälsa och må bättre. Vi tror att qigong kan bidra till det.

Margareta Sörensson är en van qigong-utövare och har sedan 4-5 terminer lett grupper i sin förening. I september 2019 gick hon qigong-inspiratörsutbildningen som hölls på Aspö gård i Skövde. 

- Det var en blandning av teori och praktik. Vi fick öva på andning, hållning, sittande och stående positioner. Det var bra men jag hade önskat att man fått med sig lite fler övningar hem. 

En särskild plats i hjärtat

Förutom qigongkunskaperna ingick också en obligatorisk cirkelledarutbildning i utbildningen. Margareta Sörensson har själv lungsjukdomen KOL och har provat många träningsformer men qigong har en särskild plats i hennes hjärta. 

- Jag gillar lugnet och andningen, att man sakta går in i varje rörelse. Man får chans att göra färdigt varje rörelse och får upp värmen i kroppen utan hets. Efteråt känner jag mig energifylld och det är också något jag ofta hör av deltagarna. Man får en riktig kick av qigong. 

Fler utbildningar till hösten

På grund av coronautbrottet har projektet stannat av men till hösten planeras för fler utbildningar av qigong-inspiratörer med fler övningar, enligt önskemål från tidigare utbildningstillfällen. 

- Vill vi genomföra en utbildning i början av hösten, säger Helene Silfver. Förhoppningen är att kunna köra den dels som fysiska träffar, dels digitalt.

Text: Ulrika Juto

Margareta Sörensson från Öckerö är en av inspiratörerna för qigong-kurserna.

- Jag gillar lugnet och andningen, att man sakta går in i varje rörelse. Efteråt känner jag mig energifylld och det är också något jag ofta hör av deltagarna. Man får en riktig kick av qigong, säger Margareta Sörensson.

Fakta qigong

  • Qigong består av mental koncentration, enkla rörelser och andning för att förbättra cirkulationen av energi i kroppen.
  • Metoden utvecklades i Kina inom den traditionella kinesiska medicinen med syfte att förebygga och behandla sjukdomar. Kinas filosofiska och andliga traditioner samt kampkonst har också bidragit till qigongens utveckling.
  • Det finns många olika varianter av qigong. De kan skilja sig mycket eller litet, men de har ofta olika synsätt och träningstekniker men rörelserna är oftast enkla och tar kortare tid att lära sig än exempelvis det närbesläktade tai chi.
  • Även personer med nedsatt rörelseförmåga kan träna qigong eftersom den positiva koncentrationen är viktigare än den yttre rörelsen.