Viktigt komma igång efter en hjärtoperation

maj 22, 2013

Efter en hjärtoperation känner de flesta sig väldigt trötta, men det är viktigt att få igång kroppen så fort som möjligt. Sjukgymnasten hjälper patienten med det, bland annat genom att instruera andningsövningar.

Viktigt komma igång efter en hjärtoperation. Sjukgymnasten och doktoranden Charlotte UrellInom hjärtsjukvården är det väl känt att personer som genomgår öppen hjärtkirurgi ofta får nedsatt lungfunktion. Det kirurgiska ingreppet i sig och sövningen kan innebära påfrestning på lungorna. Smärta i bröstkorgen och den låga fysiska aktivitetsnivån den första tiden efter operationen är andra faktorer som påverkar lungfunktionen. Forskning har visat att lungfunktionen går ner cirka 50 procent efter en hjärtoperation.

Detta kan i sin tur leda till nedsatt syresättning, risk för lunginflammation, förlängda vårdtiden och lidande för patienten. I värsta fall kan dålig syretillförsel leda till att flera organ i kroppen tar skada och slutar fungera, så kallad multiorgansvikt.

På svenska sjukhus arbetar sjukgymnaster aktivt med att förebygga den här typen av komplikationer. De viktigaste metoderna är att hjälpa patienterna att komma upp och sitta och att gå, men också att instruera olika andningsövningar för patienterna. Det är idag rutin att hjärtpatienter får hjälp av sjukgymnast med andningsövningar direkt efter att de vaknat efter operationen.

En av de vanligaste andningsövningarna som görs efter en hjärtoperation är att ta djupa andetag följt av att blåsa ut mot ett motstånd. Det har i tidigare studier visat sig minska nedgången i lungfunktion.

Hur många djupandningar patienterna ska göra för att uppnå bäst effekt har dock varit oklart. Rutinerna har sett olika ut på olika sjukhus.

Sjukgymnasten och doktoranden Charlotte Urell, verksam vid Institutionen för neurovetenskap på Uppsala universitet, har i en avhandling genomfört studier och klarlagt detta. Patienterna instruerades att djupandas med en så kallad PEP-ventil som utandningsmotstånd, antingen 10 gånger i timmen eller 30 gånger i timmen.

– Det visade sig att de patienter som använde tekniken 30 gånger istället för 10 gånger i timmen syresatte blodet bättre de första dygnen efter operationen, säger Charlotte Urell.
Det var i akutskedet, de första dagarna efter operationen, som andningsövningarna hade effekt. Hos de patienter som fortsatte göra övningarna i två månader sågs ingen ytterligare förbättring. Däremot kan det vara av intresse att identifiera patienter med svag andningsmuskulatur inför en operation, menar Charlotte Urell.

– Vissa patienter skulle eventuellt kunna ha nytta av att träna andningsmuskelstyrkan innan de genomgår en hjärtoperation.

Efter en stor hjärtoperation är patienten ofta mycket trött. Vårdpersonalen har stor betydelse för om övningarna blir utförda eller inte.

– Sjukgymnast, sjuksköterska och undersköterska spelar en mycket viktig roll. De måste påminna patienten så att övningarna blir genomförda.

Personer med högt BMI och patienter som har mycket smärta löpte särskilt hög risk att få allvarliga problem med lungfunktionen. Att vara extra uppmärksam på överviktiga patienter och se till att alla får optimal smärtlindring är därför angeläget efter en operation.

– Tidig mobilisering, det vill säga att komma upp ur sängen och röra på sig, är mycket viktigt efter en hjärtoperation, säger Charlotte Urell. Det behövs fortsatt forskning kring hur vi kan hjälpa patienter i rehabiliteringen när de kommit hem, särskilt de som tillhör riskgrupperna, exempelvis rökare, lungsjuka, multisjuka eller de som har högt BMI.

TEXT: Ulrika Juto

FAKTA: Rehabilitering

  • På vårdavdelningen arbetar läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och sjukgymnaster tillsammans med din rehabilitering.
  • Första dagen får du sitta på sängkanten och stå upp vid sängen. De följande dagarna kommer du gradvis att öka den fysiska ansträngningen. Personalen hjälper dig att utföra det program som du tidigare gått igenom med sjukgymnasten. Aktivitet är viktigt för återhämtningen och för att förebygga komplikationer, men återhämtningstiden kan variera för var och en.
  • För att kunna dra djupa andetag och för att kunna vara aktiv behöver du vara smärtfri. Detta åstadkoms genom en kombination av läkemedel.
  • Smärta är en subjektiv upplevelse. För att personalen ska kunna skatta din smärta på ett objektivt sätt används en bedömningsskala där du själv anger hur stark smärtan är.
  • Många tycker att det är svårt att bedöma hur ont man kan tillåta sig att ha. Känn efter om du kan ta djupa andetag, eller om smärtan hindrar dig. Det kan vara ett bra mått på om du behöver mer smärtlindrande medel.
  • De flesta stannar 5-7 dagar på avdelningen efter en hjärtoperation. Konvalescenstiden efter en hjärtoperation är i regel 6-8 veckor, vilket även är den tid man brukar vara sjukskriven.

KÄLLA: Karolinska.se