Tid att tänka efter och verktyg för att prioritera

Hösten 2017 utbildades HjärtLungs första Hälsocoacher. I Piteå har Hälsocoach Margit Eklund lotsat fyra grupper mot en bättre vardag. Ett halvår senare ses deltagare från de olika grupperna för att prata om varför de valde att bli coachade, hur det gick till och vad som har hänt efteråt.

I Piteå har Hälsocoach Margit Eklund lotsat fyra grupper mot en bättre vardag. Ett halvår senare ses deltagare från de olika grupperna för att prata om varför de valde att bli coachade, hur det gick till och vad som har hänt efteråt.

- Jag visste inte vad coachningen skulle leda till från början, berättar Kristina Eklund. Jag ville jobba med min hälsa och med mig själv som människa. Så här i efterhand tänker jag att det har varit en ynnest att få möjligheten att stanna upp och tänka till mitt i vardagen.

- Ja, coachningen ger möjlighet till reflektionstid och det är en bristvara när allt rullar på som vanligt, instämmer Eina Granberg.

Olika mål med coachningen

Margit Eklund berättar att coachningen sker i grupper om upp till sex deltagare. Gruppen träffas fem gånger och arbetar tillsammans med olika ämnen, uppgifter och diskussioner. Första mötet handlar om nuläget den andra om vad deltagarna vill förändra. Möte tre och fyra tar upp hinder och möjligheter och sista mötet handlar om vägen framåt.

- Deltagarna har haft olika mål med coachningen, som att öka motionen eller gå ned i vikt, berättar Margit, men också att lära sig säga nej eller att kunna prioritera sig själv ibland för att orka ge till andra. Även om målen är individuella, hjälper gruppen varandra att hitta fram. Jag tycker om att coachningen sker i grupp, fortsätter Margit. Man väcker tankar hos varandra, dialogen är så viktig.

De flesta i gruppen är överens om att den mest givande träffen handlade om hinder.

-Hinder är spännande, berättar Margit, ofta fokuserar vi på det vi vill uppnå men inte på det som hindrar oss. När vi gör hindren synliga kan vi ta oss förbi dem. Ibland kan ett hinder till om med vändas till en fördel.

"Ett bakslag är inget misslyckande"

Så här ett halvår senare diskuterar deltagarna vad coachningen har gett. De flesta jobbar fortfarande med sin målsättning, även om livet ibland kommer emellan och det går lite långsammare än planerat.

- Ett bakslag är inte ett misslyckande, säger Margit, man behöver inte börja om från början. Ofta lär man sig någonting på vägen som gör att det går bättre när man tar nya tag.

Deltagarna är överens om att coachningen varit välkommen, ett unikt tillfälle att tänka igenom hur man kan må bättre, få verktyg att driva förändringen och stöd från andra.

- Jag har jobbat med att lägga min energi på det jag kan påverka och på att låta bli att skjuta upp saker. Jag mår bra av att få saker gjorda. I gruppen har jag kunnat prata utan att bli avbruten, jag har kommit till punkt med mina egna tankar, säger Kärstin Åhlund.

- För mig har coachningen gett tid för eftertanke. Men också en möjlighet att sätta mig in i andras problematik, säger Birgitta Johansson.

- Det har gett mycket att våga prata om sig själv och att be andra om hjälp, sammanfattar Mona Westerlund Lundquist.

- Varje grupp är unik, avslutar Margit, vilket gör att arbetet som Hälsocoach aldrig blir tråkigt. Själv har jag utvecklat min förmåga att lyssna och det har gett mig mycket tillbaka. Jag känner bara entusiasm och glädje över att vara Hälsocoach.