HälsaFörMig snart nära dig

Ett personligt hälsokonto där du själv kan se dina journaler, hålla koll på recept, vaccinationer och följa din egen hälsoutveckling – det är vad nya eHälsomyndigheten siktar på med projektet HälsaFörMig.

HälsaFörMig

HälsaFörMig är ett personligt hälsokonto där du kan överblicka, lagra och administrera din hälsoinformation. Tanken är att det är du själv som bestämmer vilken information som ska finnas tillgänglig på din sida, till exempel journaler, förteckningar över läkemedel och vaccinationer.

Det blir din egen samlade kopia av olika typer av vårdinformation, vilket förhoppningsvis ska leda till att fler patienter engagerar sig i sin hälso- och sjukvård.

– När man inte har tillgång till sin information blir man passiv. Tanken är att om man vill och kan – för det är valfritt – så ska man kunna engagera sig i sin egen hälsa. Och informationen är nyckeln. Idag gallras systemen så efter ett tag vet man inte vad man hämtat ut på apoteket till exempel. Men genom att du för över det till ditt hälsokonto så ligger det där så länge du vill, säger Eva Leach Elfgren, ansvarig för HälsaFörMig på eHälsomyndigheten.

Ny statlig förvaltningsmyndighet

I januari fick Sverige en ny statlig förvaltningsmyndighet – eHälsomyndigheten. Den nya myndighetens uppdrag är att ansvara för nationella register som apotek och vårdgivare behöver ha tillgång till för att hantera läkemedel.

Man har även ansvaret för all läkemedelsstatistik och för IT-funktioner inom hälso- och sjukvården. IT-funktionernas utformning inom vården har under en längre tid diskuterats fram och tillbaka i sjukvårdsdebatten.
Många olika sätt att hantera informationen

Ett av de största problemen är att många landsting har just sitt sätt att hantera vårdinformation, vilket försvårat för patienten att få en helhetsbild av sin vård om man till exempel har flyttat. Enligt en utredning regeringen låtit göra skulle svenskars hälsa gynnas av att ha elektronisk tillgång till sin vårdinformation för att själva i större utsträckning kunna engagera sig i sin hälsoutveckling. Det är det som har utmynnat i eHälsomyndighetens projekt HälsaFörMig och som ska underlätta patienternas kontakt med vården.

– Vården kommer att ha en e-tjänst som gör att du kan prenumerera på information som du vill ha utlämnad elektroniskt till ditt hälsokonto. Och om du har information du vill dela med vården så kommer du få möjligheten att automatiskt fylla i informationen du vill ge via ditt konto.
Tillgång via e-legitimation

För att användarens säkerhet ska garanteras och den personliga integriteten inte hotas, kan informationen endast läggas till och raderas av användaren själv.

– Det blir en lösning med e-legitimation eller motsvarande. Vården kommer inte att kunna se direkt in i ditt konto, det gör bara du och närstående som du väljer att dela din information med. Och när du tar bort någonting så raderar du inte i vårdens system, du raderar endast på ditt konto, förklarar Eva Leach Elfgren.

De tredjepartsapplikationer, så kallade appar, som kommer att integreras i tjänsten följer samma strikta säkerhetsstandard.

– Alla applikationer kommer att vara hälsorelaterade och behöva godkännas av eHälsomyndigheten. Individen måste också ge sitt godkännande. Vi har även avtalat att tredjepartsleverantörerna inte kommer att få sälja din information i kommersiellt syfte. Vi känner att det är viktigt att man känner dig säker på att det inte säljs vidare någon information utan att man förstått det.

Exakt när HälsaFörMig lanseras är fortfarande höljt i dunkel. Efter att en upphandling av den tekniska plattformen genomförts lämnades en överklagan in och projektet är för tillfället i en överprövningsprocess i Kammarrätten.

– Det går inte att förutsäga något om en exakt tidsplan, men det vi kan säga är att från att vi sätter igång tills det här finns och kan användas så tar det ungefär sex månader, säger Eva Leach Elfgren.

TEXT: Peter Edfelt