Hallå där! Månadsgivare Inger Ros!

Förbundsordförande Inger Ros som också är månadsgivare för Riksförbundet HjärtLung, en möjlighet som nu erbjuds alla som vill stötta förbundet.

Inger RosVarför har du valt att bli månadsgivare?

- Riksförbundet HjärtLungs vision ”Personer med hjärt-, kärl- och lungsjukdom ska ha ett bra liv” ger mig svaret på varför jag vill stödja organisationen. Nu kan alla bli månadsgivare. Ingen summa är för liten eller för stor. Jag väjer att bli månadsgivare för att jag tror på patientorganisationens kraft att påverka beslutsfattare, att vara ett stöd för gemenskap och livsstilsaktiviteter för ett gott liv. Vi satsar också på patientvald forskning som gör vardagen lättare efter diagnosen.

Varför gör Riksförbundet HjärtLung denna satsning?

- Vår ekonomi består av medlemsavgifter, stöd från samhället genom statsbidrag och många väljer också att testamentera till oss. Detta till trots är våra ambitioner ibland större än de ekonomiska ramarna och varje bidrag gör nytta. Pengarna används till stöd för våra föreningar, till bidrag till forskare som väljer att fokusera på att förebygga sjukdom och förbättra rehabiliteringen, till patientutbildningar för vården att använda med mera. Förra åter fyllde vi 80 år och vi vill självklart se 80 år framåt, och en stabil ekonomi är grunden för ett långsiktigt arbete.